TVR a pus în dezbatere publică principiile unei noi legi

Televiziunea Română a pus în dezbatere publică principiile unei noi legi, care vizează conturarea unui nou cadru legislativ pentru buna funcţionare a serviciului public de televiziune.

Publicul își poate exprime opinia, până la data de 31.05.2015. Reprezentanții TVR au elaborat și o serie de principii care să stea la baza noii legi, printre care reorganizarea Societății Româme de Televiziune, lărgirea bazei de colectare a taxei TV sau plasarea televiziunii publice sub autoritatea unui Consiliu de Supraveghere a Misiunii Publice.

Principii pentru o nouă reglementare a activităţii Serviciului Public de Televiziune (SPTv):

1. Reorganizarea prin lege distinctă a Societăţii Române de Televiziune (SRTv) într-o nouă entitate: Serviciul Public de Televiziune (SPTv) (unificarea cu Radioul este nerealistă şi inoportună în acest moment).

2. Clarificarea statutului juridic, prin precizarea tipului de persoană juridică: serviciu public autonom controlat de Parlament.

3. Menţinerea autonomiei financiare faţă de Bugetul de stat (cu excepţia plăţilor privind releele), prin încasarea unei Taxe TV indexabile anual.

4. Lărgirea bazei de colectare a Taxei TV de la toţi deţinătorii de contracte de furnizare a energiei electrice, având în vedere obligativitatea furnizării de către stat a unui serviciu public, potrivit Constituţiei.

5. Plasarea SPTv sub autoritatea unui Consiliu de Supraveghere a Misiunii Publice (CSMP – corespunzând lui TRUST COUNCIL al BBC), numit de Parlament, cu obiective măsurabile şi a căror îndeplinire să fie raportată Parlamentului o dată la 4 ani, cu posibilitatea schimbării tuturor membrilor doar pentru încălcarea gravă a obiectivelor de misiune publică sau, individual, pentru fapte penale. CSMP îşi alege un preşedinte care este şi preşedinte al SPTv.

6. Asigurarea independenţei politice şi a autonomiei editoriale a SPTv, prin structura CSMP (13 membri cu mandat de 6 ani fiecare), bazată îndeosebi pe reprezentanţi ai societăţii civile, şi prin modul de funcţionare şi organizare pe bază de Regulament propriu.

7. Înlăturarea posibilelor blocaje de funcţionare a CSMP prin excluderea explicită a cazurilor de conflict de interese ale membrilor acestuia (membrii salariaţi ai SPTv, participări la firme concurente etc).

8. Înlocuirea de către Parlament, din 2 în 2 ani a câte 3 dintre membrii propuşi pe 6 ani de către: Senat, Camera Deputaţilor, Preşedinţie, Guvern, Academia Română, Banca Naţională, Convenţia Organizaţiilor de Media, Asociaţia Producătorilor de Televiziune, Uniunea Scriitorilor, Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor, Uniunea Cineaştilor, Uniunea Teatrală şi Uniunea de Creaţie Interpretativă a Muzicienilor.

9. Stabilirea organelor de conducere administrativă (Consiliul de Administraţie – CA) şi executivă (Comitetul Executiv Director -CED), alcătuite din personalul de conducere potrivit organigramei (totalitatea directorilor de departamente pentru CA şi o parte din ei pentru CED), toţi fiind specialişti angajaţi prin concurs pe bază de proiect de management. Înfiinţarea unui Consiliu Editorial al SPTv, organism intern care răspunde de politica editorială. Şedintele Consiliului de Administraţie, ale Comitetului Executiv Director şi ale Consiliului Editorial sunt conduse de un Director General Executiv care asigură şi conducerea operativă a SPTv.

10. Stabilirea obligativităţii existenţei grilelor interne de salarizare şi a grilelor interne de drepturi de autor şi conexe pentru salariaţi şi colaboratori, în funcţie de situaţia financiară a SPTv.

11. Stabilirea posibilităţii de a se acorda prime sau sporuri din categoria celor neobligatorii prin lege, prin negocieri ale Contractului Colectiv de Muncă, dar numai în situaţia existenţei beneficiilor financiare obţinute din activitatea SPTv.

12. Înlăturarea din legea SPTv a tuturor aspectelor care se găsesc reglementate în alte legi (Codul Audiovizualului etc).