evaluare nationala 2015 subiecte romana

Astăzi a avut loc primul examen pentru abolvenții de gimnaziu. Evaluarea Națională 2015 va continua mâine cu examenul la limba și literatura maternă, iar în 24 iunie se va susține proba la matematică.
Subiectul I:
Elevii au primit un text cules de Petre Ispirescu – ”Lupul cel năzdrăvan și Făt-Frumos”.
Punctul A.
1. Antonim pentru sensul din text al cuvintelor: frumoasă, bucurie şi venea (6 puncte)
2. Explică rolul cratimei în secvenţa „încât p-aci era” (6 puncte)
3. Formulează două idei principale din textul dat (6 puncte)
4. Transcrie două cuvinte, grupuri de cuvinte din text care se referă la timpul acţiunii (6 puncte)
5. Prezintă în 30 – 50 de cuvinte semnificaţia secvenţei: „atunci îi mai veni inima la loc şi se mulţumi a aştepta pâbă a doua zi. În ziua următoare, ia merele de unde nu-s. S-a supărat împăratul, nevoie mare, şi porunci ca paznicii să se puie să prinză pe hoţi. Dar, aş! Unde e pomana aia?” (6 puncte)
B.
Redactează o compunere de 150 – 250 de cuvinte în care să motivezi apartenenţa la specia basmului popular „Lupul cel năzdrăvan şi Făt Frumos”, valorificând textul dat. (12 puncte)
În compunerea ta, trebuie:
– să precizezi patru trăsături ale basmului popular
– să ilustrezi două trăsături ale basmului popular, valorificând textul dat
– să ai un conținut adecvat cerinței formlate
– să respecți precizarea privind numărul de cuvinte
Subiectul al II-lea:
Elevii au primit un text din ziarul Adevărul despre Sânziene: ”Este ziua iei românești: piesa vestimentară care nu se demodează niciodată”.
A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos:
1. Formulează câte un enunț în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat:
-data la care se sărbătorește Ziua Universală a Iei
-numele tabloului pictat de Constantin Daniel Rosenthal (4 puncte)
2. Scrie numele autoarei și titlul articolului din care este extras fragmentul dat (4 puncte)
3. Menționează ce parte de vorbire este fiecare dintre cuvintele subliniate din secvența: Bluza tradițională românească se bucură de popularitate în lumea întreagă și a devenit un obiect vestimentar aproape obligatoriu în garderoba româncelor. (4 puncte)
4. Precizează funcția sintactică a cuvintelor subliniate din secvența: Patru decenii mai târziu, ia românească a fost sursa de inspirație pentru una dintre colecțiile semnate de Yves Saint Laurent (4 puncte)
5. Transcrie propoziția principală și propoziția subordonată din fraza următoare, precizând felul subordonatei: Ia poate fi purtată în orice sezon, pentru că niciodată nu va fi demodată (4 puncte)
6. Construiește o frază alcătuită din două propoziții în care să existe o propoziție subordonată completivă indirectă, introdusă prin pronumele relativ care (4 puncte)
B. Redactează, în 80-150 de cuvinte, o narațune în care să prezinți o întâmplare reală sau imaginară petrecută într-o zi de sărbătoare. (12 puncte)
În compunerea ta, trebuie:
– să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a evenimentelor
– să precizezi două elemente ale contextului spațio-temporal
– să ai un conținut adecvat cerinței
– să respecți precizarea privind numărul de cuvinte
Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziției – 1 punct, coerența textului – 2 puncte, registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului – 2 puncte, ortografia – 3 puncte, punctuația – 2 puncte, așezarea corectă în pagină, lizibilitatea – 2 puncte)