dizabilitati scoli drepturi

Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități (CEDCD) a transmis, luni, o Petiție ministrului Educației, Sorin Câmpeanu, prin care solicită în regim de urgență organizarea de dezbateri publice cu părinții copiilor cu dizabilități și cu societatea civilă pe marginea noului Proiect de Curriculum Național de Educație, scrie Amosnews.ro.

Proiectul de Curriculum Național a fost postat în tăcere pe website-ul MECTS la data de 3 iulie 2015, fără a fi consultat niciun reprezentant al societății civile, niciun părinte sau alți actori relevanți. Nu există date de contact unde să poată fi transmise propuneri și observații, nu există termene limită și nu s-au organizat dezbateri.

Proiectul de Curriculum Național de Educație va fi aplicabil și obligatoriu în toate școlile din România, odată cu intrarea sa în vigoare. Așa cum este conceput, Curriculumul exclude cu desăvârșire orice posibilitate ca elevii cu dizabilități să poată învăța în școlile de masă.

Standardele și indicatorii stabiliți sunt rigizi și uniformizatori, ei neoferind nicio posibilitate de adaptare la nevoile copiilor cu dizabilități.

În România, peste 20.000 de copii cu dizabilități învață în școlile de masă, însă implementarea acestui nou Curriculum îi va exclude din sistemul public de învățământ de masă, împingându-i spre școlile speciale sau spre abandon.

In această formă, proiectul de Curriculum încalcă legislația internațională în vigoare și reprezintă o formă gravă de discriminare indirectă la adresa copiilor cu dizabilități.

Argumentele și detaliile referitoare la caracterul discriminatoriu și abuziv al acestui Proiect de Curriculum pot fi regăsite în Scrisoarea Destăchisă atasata. Aceasta este susținută de mai multe organizații ale societății civile și de sute de părinți, semnături pe care CEDCD le-a centralizat doar până la această dată.