ministerul-sanatatiiGuvernul a aprobat ordonanța de urgență prin care salariile din sectorul medical sunt majorate cu 25 la sută, începând cu data de 1 octombrie.

Astfel, actul normativ prevede majorarea  cuantumului sporurilor pentru condiţii de muncă, al sporului de ture, al sporului de noapte, al tarifului orar pentru orele de gardă şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul brut lunar, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

Ordonanța de urgență mai prevede ca medicii rezidenţi să fie incluşi în categoria tinerilor specialişti din sănătate, care pot beneficia de închirierea unei locuinţe ANL. Astfel, medicii rezidenţi, care au până la 35 de ani la data depunerii cererii pentru repartizarea unei locuinţe ANL, pot primi repartiţii în cel mult trei ani de la implinirea acestei vârste.