spital_imagineAutoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate a început demersurile pentru acreditatea de către Societatea Internațională pentru Calitate în Sănătate (ISQua). Acreditarea de către ISQua vizează atât acreditarea standardelor de calitate, cât și acreditarea ANMCS și a programelor de training.

”Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate dorește să schimbe mentalitatea în sistemul medical, punând accentul pe calitatea serviciilor medicale și pe siguranța pacientului. Întregul concept pe care se fundamentează politica de calitate a serviciilor de sănătate promovată de ANMCS are la bază principiile internaționale în domeniu. Unul din obiectivele noastre este să fim acreditați de către ISQua, pentru a fi recunoscuți pe plan internațional”, a declarat dr. Vasile Cepoi, președintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate.

Pentru a obține acreditarea internațională, primul pas este revizuirea și completarea standardelor de calitate. În prezent, ANMCS este în proces de  selectare a experților care vor lucra la elaborarea ediției a II-a a standardelor pentru spitale. Experții vor fi selectați pe baza propunerilor primite de la asociațiile de pacienți, organizațiile profesionale, sindicate, instituții și autorități din domeniu, pe baza unor criterii foarte clare de competență.

Ulterior, vor urma alte selecții pentru experți pentru realizarea standardelor pentru medicina primară, ambulatoriu, etc. Procesul de selecție este organizat potrivit preverilor Hotărârii de Guvern 629/2015 privind componența, atribuțiile, modul de organizare și funcționare ale Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate.

”Procedura noastră respectă regulile internaționale de adoptare a unor standarde și ar trebui să determine un grad crescut de acceptare din partea profesioniștilor, care le vor implementa. Principiile care vor trebui respectate în elaborarea standardelor sunt cele pe care le promovează ISQua. Implementarea acestor standarde va trebui să ducă la accesul facil la serviciile medicale de care au nevoie pacienții, o mai bună informare a acestora cu privire la problemele lor și la implicarea pacientului în luarea deciziilor”, a declarat președintele ANMCS.

Misiunea ANMCS este să determine asigurarea și îmbunătățirea continuă a calității serviciilor de sănătate și a siguranței pacientului prin modificarea culturii organizațiilor din sănătate, standardizare, evaluarea serviciilor de sănătate și acreditarea unităților sanitare punând pacientul în centrul sistemului.

ANMCS a fost înființată prin reorganizarea Comisiei de Acreditare a Spitalelor (CoNAS).