euroFaptul că în primele apeluri s-au primit atât de multe proiecte, cu o valoare totală ridicată, creează premisele ca la sfârșitul perioadei de programare 2014-2020 să obținem 100% absorbție pe POC, a afirmat Marius Nica, ministrul fondurilor europene.

Ministerul Fondurilor Europene, prin Direcția Generală Programe Competitivitate, și Autoritatea Națională de Cercetare Științifică și Inovare, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020, anunță închiderea primelor apeluri de proiecte lansate în cadrul Axei Prioritare 1 POC ”Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor. Pentru Axa Prioritară 1 POC au fost lansate șapte apeluri de proiecte, dintre care șase apeluri au fost cu termen limită (proiectele s-au depus în perioada 27 iunie – 1 septembrie a.c.), iar un apel de proiecte este cu depunere continuă până la finalizarea bugetului alocat (Proiecte pentru întreprinderi inovative de tip start-up și spin-off).

În urma închiderii celor șase apeluri de proiecte cu termen limită din cadrul AP 1, au fost depuse 511 proiecte, cu o valoare totală a asistenței nerambursabile echivalentă cu aproximativ 1.706.820.963 Euro.