Persoanele care adoptă ar putea beneficia de un concediu de până la un an de zile pentru acomodarea cu copilul şi de o indemnizaţie lunară. Un proiect de lege în acest sens a fost deja adoptat de Senat,urmând să primeasscă votul deputaților.

Proiectul, în forma iniţială, prevedea acordarea unui concediu de acomodare cu o durată de maximum 90 de zile şi a unei indemnizaţii lunare pe întreaga perioadă în care au copilul încredinţat în vederea adopţiei, egală cu media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni anterioare pronunţării hotărârii prin care s-a dispus încredinţarea. Concediul şi indemnizaţia se acordă pe baza cererii persoanei îndreptăţite, la care se anexează certificatul de grefă în baza căruia se execută hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, documentul care atestă mutarea copilului la adoptator/familia adoptatoare, înregistrat la direcţia în a cărei rază administrativ-teritorială a fost protejat copilul, precum şi dovada intrării efective în concediu sau a suspendării activităţii.

Drepturile prevăzute se stabilesc şi se acordă începând cu ziua următoare celei în care a fost pusă în executare hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei.Persoanele îndreptăţite cărora li s-au stabilit aceste drepturi nu pot beneficia, în perioada concediului de acomodare, de concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare.Pe perioada concediului persoana îndreptăţită beneficiază de plata contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate.Asupra acestor drepturi nu se datorează impozit şi nici contribuţiile sociale obligatorii stabilite de lege, cu excepţia contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.Perioada concediului constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în vederea stabilirii indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate.Cuantumul contribuţiei se calculează prin aplicarea cotei procentuale, prevăzută de lege, la valoarea indemnizaţiei acordate.Concediul de acomodare şi plata indemnizaţiei încetează începând cu ziua următoare celei în care se produce una din următoarele situaţii: a) a expirat perioada maximă de un an prevăzută pentru concediul de acomodare; b) la cererea persoanei îndreptăţite; c) copilul a împlinit 18 ani; d) a avut loc decesul copilului; e) persoana îndreptăţită care urma să adopte în calitate de persoan ă singur ă a decedat; f) a rămas definitivă hotărârea judecătorească privind revocarea încredinţării în vederea adopţiei.

anthony popa

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here