Lucian Cueşdean: ”Limba punjabi, din India, are 2.000 de cuvinte curat româneşti, iar multe altele seamănă foarte mult cu a noastră. Asta pentru că ei sunt urmaşii unui trib getic, ca şi noi, deşi distanţa dintre români şi punjabi este de 4.500 de kilometri”.

foto-4-harta-getilor500bc

Noi am învăţat la şcoală că geto-dacii ar fi fost o ramură a neamului tracic, care trăia exclusiv pe actualul teritoriu al României şi care vorbea o limbă diferită de latină. Imperiul Roman a cucerit Dacia, iar dacii ar fi renunţat parţial la limba lor pentru a învăţa vorbirea cuceritorilor. Din combinaţia acestora ar fi apărut, în timp, româna.

După 20 de ani de studiu dr. Lucian Cueşdean a ajuns la concluzia că această teorie este falsă. Cueşdean spune că triburile getice, sub diferite nume, ocupau o arie geografică vastă, din Europa centrală până în Asia, aproape de China şi India. Actuala populaţie punjabi, din nordul Indiei, este urmaşa unui trib de geţi localizaţi în Asia centrală cu peste 2.500 de ani în urmă şi vorbeşte o limbă asemănătoare cu româna. Multe din cuvintele punjabi comune cu româna sunt comune şi cu latina. Dar cu 2.500 de ani în urmă nu exista Imperiul Roman. Asta însemană că geţii vorbeau o limbă ”latină” mult înainte de expansiunea romană. Concluzia: româna nu provine din latină, ci este limba vorbită de geto-daci, popor ce stăpânea teritorii imense, din Balcani până în centrul Asiei, din străvechime.

”Populaţia din nordul Indiei este urmaşa unui trib getic”

foto-2-port-popular-punjabi-singh

Port popular punjabi

foto-3-port-popular-romanesc

Port popular romanesc

”Am pornit de la informaţiile legate de marelui trib al massageţilor, atestat în centrul Asiei de către istoricii antici şi pomeniţi în Evagrius Scholasticus, scrisă în secolul VI d.Hr. şi tradusă în formula Ecclesiastical History,  de către E. Walford în 1846, din care citez: <Actuala populaţie JAD din nordul Indiei este descendenta masageţilor. În limba pahalavi, messa-getae este tradus Marii Jats>. Am plecat pe urmele acestei populaţii, Marii Jats. Chinezii îi numeau Yueci, adică Geţi, consemnând dominaţia lor în Punjabi. Deci geţii au trăit cândva în Punjabi. De reţinut: neamurile geto-dacice vorbeau aceeaşi limbă, după cum spune geograful antic Strabon (60 î.Hr.-26 d.Hr.), adică de la Carpaţi până în centrul Asiei”,  spune Lucian Cueşdean.

Dacă geţii au stăpânit teritorii din Europa până în Asia, dacă populaţia punjabi este o urmaşă a acestora, iar românii sunt, la rândul lor, urmaşi ai geţilor, dr. Cueşdean a fost curios să vădă dacă există vreo legătură lingvistică între noi şi ei, comparând cuvintele din cele două limbi.

”Am ajuns la concluzia că cele 80 de milioane de persoane ale comunităţii punjabii vorbesc o română arhaică. Au 2.000 de cuvinte identice, multe din ele comune şi cu latina. Cuvântul ”adolescent”, de exemplu, este ”juan„ în punjabi, iar termenul românesc arhaic pentru ”dolescent” este ”june”. Mai departe: ”mort” se spune ”murda”, ”nou” este ”naua” etc.  Dar dacă panjavi este o limbă vorbită cândva de geţi, însemană că neamurile getice vorbeau o limbă <latină> înainte de apariţia Imperiului Roman. Asta însemană că limba română  este mai veche decât latina. Concluzia este că într-un trecut imemorial exista o singură limbă europeană, cel mai probabil româna arhaică, sau geto-daca, care printr-o serie de migraţii şi modificări a născut toate limbile numite latine. Până în ziua de azi se vorbeşte română sau aromână din nordul Mării Adriatice, până la Volga. Mai mult, în Kazahstan sunt acum, oficial, 20.000 de vorbitori de limbă română. Cum e posibil?”, spune Cueşdean.

Şi Herodot îi poziţionează pe masageţi în Asia

Printre marile popoare tracice estice, cu ramificaţii dincolo de Munţii Urali, se numară şi masagetii, obiect de studiu al multor cercetatori orientalişti.

Prima menţiune despre geţi a făcut-o Herodot (484 – 425 î.Hr.): ”După indieni, neamul tracilor (din acre făceau parte geţii-n.r.) este cel mai mare dintre toate popoarele. Dacă ar avea o singură conducerşi ar fi uniţi, ei ar fi, după părerea mea, de neînfrînt şi cu mult cei mai puternici dintre toate seminţiile pămîntului”. Asocierea dintre traci şi inzi, adică locuitorii Indiei, nu este gratuită la Herodot.

Primele atestări ale tribului masageţilor le găsim tot la Herodot: ”Caucazul formeaza barierea parţilor (neam scitic-n.r.) dinspre apusul Mării Caspice, iar pe urmă spre vest şi înspre răsăritul soarelui vine o câmpie de o întindere imensă (Asia centrală, în apropiere de China– n.r.), care se pierde în departare; această câmpie mare o ocupau masageţii, în contra cărorar avea Cirus poftă să pornească cu armata”.

Regina masageţilor a învins imperiul persan

Istoricii antici consemnaează că în lupta dusă de perşi împotriva masageţilor, atacanţii au ucis pe Spargapises, fiul reginei Tomyris, drept pentru care aceasta s-a răzbunat, distrugând cea mai mare parte a armatei persane. În crâncena bătălie care a urmat, însuşi Cirus a pierit.

Teoria se verifică pe Internet

Pentru lămurire, propunem un exerciţiu: cititorul poate alege cuvântul în română, îi dă căutare pe dicţionarul online în engleză, iar din engleză îl traduce, tot prin internet, în limba panjavi. Dacă pronunţaţi cuvântul care apare scris în traducere, o să observaţi că: ”Băiat”, în sens de fiu, în română, este ”beta” în punjabi; ”dar de nuntă” de la noi, e ”neunda„ la ei; ”vacă” este ” vaci”, ”apă” este ”avpî” etc. Sunete aproape identice, înţelesuri absolut identice. La o privire mai atentă pare un fel de aromână.

foto-5-cuesdean

Lucian Cueşdean

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

6 + 3 =