Cercetarea românească în domeniul medicinei veterinare este de ani buni în impas, în lipsa unei finanţări corespunzătoare. Chiar dacă există tineri interesați de acest domeniu și care înțeleg nevoia constantă de dezvoltare și inovare a acestui sector, din păcate, aceștia nu au spațiul corespunzător să își desfășoare activitatea și nici ajutorul financiar necesar. În acest context, deputatul Daniel Buda, membru în cadrul Comisiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală din Parlamentul European, a interpelat recent Comisia Europeană pe tema cercetării în domeniul medicinei veterinare. „Cercetarea în domeniul medicinei veterinare și nu numai este cheia de boltă a viitorului! Iar acest lucru trebuie înţeles şi de autorităţile naţionale care trebuie să fie preocupate în a asigura fonduri semnificative în acest sector! Fondurile alocate medicinei veterinare și cercetării din acest domeniu sunt de la an la an tot mai mici. Există puține centre de cercetare în acest domeniu și din ce în ce mai puțini cercetători. Cercetarea în acest domeniu este una extrem de importantă. Tematica ar trebui să fie extrem de largă pentru că medicina veterinară încă se confruntă cu lipsuri. Cercetarea din România a fost blocată și ea nu se poate ridica la nivelul altor centre din Uniunea Europeană, fără un sprijin acordat. De asemenea, este cunoscut faptul că cercetarea este importantă și toți actorii implicați recunosc nevoia stringentă de a relansa cercetarea în domeniul medicinei veterinare în România, pentru a putea lupta împotriva dăunătorilor. Am solicitat aşadar Comisiei să îmi comunice care sunt instrumentele pe care instituţia le are la îndemână pentru a veni în sprijinul cercetării în domeniul medicinei veterinare, atât în România, cât și în alte state membre“, ne-a declarat euroalesul.

Sosit în urmă cu câteva zile, răspunsul din partea domnului Carlos Moedas, Comisar European pentru Cercetare, Ştiinţă şi Inovare, este unul încurajator. Oficialul a transmis faptul că Uniunea Europeană oferă sprijin pentru cercetare și inovare prin programele-cadru pentru cercetare și inovare, în prezent aflându-se în derulare programul Orizont 2020 (2014-2020). Iată răspunsul primit de către euroalesul Daniel Buda din partea Comisiei Europene: “În cadrul programelor-cadru anterioare și al celui actual, Comisia a sprijinit și continuă să sprijine, logistic și financiar, cercetarea în domeniul veterinar cu privire la bolile microbiene, răspândirea epizootică și/sau prevenirea acestora prin elaborarea de instrumente și programe și prin cercetarea în domeniul reproducerii, fertilității și condițiilor fiziologice, prin crearea de rețele pentru formarea de medici veterinari, prin asigurarea unei mai bune nutriții pentru animale etc. Printre acestea, ERA-NET au fost și continuă să fie finanțate, statele membre participante fiind pe deplin angajate în procesul de luare a deciziilor. Cercetarea care beneficiază de sprijin implică un număr mare de medici veterinari de teren și/sau cercetători din statele membre. În Orizont 2020 se folosește o abordare orizontală pentru a conecta cercetarea și practica, prin implicarea tuturor părților interesate(3) de la începutul definirii și elaborării cercetării până la aplicarea sa finală. Astfel, expertiza veterinară este o parte integrantă din proiecte de cercetare de mari dimensiuni vizând sănătatea și bunăstarea animalelor, sistemele de producție, controlul bolilor etc. Vor exista cereri de propuneri pentru perioada rămasă din programul Orizont 2020 cu privire la domenii care presupun cercetare substanțială în domeniul veterinar. În ceea ce privește cererile de propuneri pentru 2017 din cadrul provocării societale 2 din Orizont 2020 (încă deschise)(4), există cel puțin cinci cereri care necesită expertiză veterinară, cu sprijin financiar de până la 68 milioane de euro. Astfel, cercetătorii și alți beneficiari din toate țările UE sunt invitate să depună cereri pentru burse de cercetare care vor fi evaluate prin intermediul unui proces de evaluare independent”.

De asemenea, putem semnala şi o altă realizare în domeniu, tot datorită banilor europeni. Un proiect cu finanțare europeană, de aproximativ 9 milioane de euro, a fost prezentat public, la Universitatea de Știinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi. Este vorba despre proiectul ROVETEMERG – “Centru regional de cercetări avansate pentru boli emergente, zoonoze și siguranță alimentară”. ”Pentru prima dată, în România, vor putea fi desfășurate cercetări avansate, în condiții 3 spre 4 de biosecuritate, ceea ce înseamnă că, în condiții de laborator, pe animale mici, vor putea fi inoculați și cercetați viruși și bacterii cu înaltă patogenitate, cu scopul de a efectua cercetări interdisciplinare, aplicate și experimentale, privind microorganismele cu potențial de răspândire în masă, bolile infecțioase, rezistența microbiană la medicamente, siguranța microbiologica a alimentelor, rezultatele obținute având menirea de a îmbunătăți sănătatea animalelor, a omului și a mediului.”, a spus managerul de proiect, prof. univ. dr. Gheorghe Săvuța, decan al Facultății de Medicină Veterinară Iași. Centrul regional de cercetări avansate pentru boli emergente, zoonoze și siguranță alimentară va avea sediul la Facultatea de Medicină Veterinară din Iași, aria de influență fiind zonele de dezvoltare Nord-Est și Sud-Est. Centrul urmează a fi dotat și cu un laborator mobil, destinat intervențiilor în cazuistica din teritoriu, în cadrul fermelor zootehnice.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

6 + 5 =