Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a comunicat oficial zilele trecute faptul că pe rolul Secţiei de urmărire penală şi criminalistică există un dosar exploziv în care a fost începută urmărirea penală in rem, pentru faptele de delapidare, spălare de bani şi conflict de interese vizând potenţiala finanţarea ilegală a Uniunii Salvaţi Bucureştiul (USB) la alegerile locale care au avut loc ȋn luna iunie 2016. Vizat direct de această anchetă este chiar Nicuşor Dan – preşedintele USB la acea vreme şi actual preşedinte al Uniunii Salvaţi România (USR). Ancheta penală, ȋn cadrul căreia au fost deja efectuate diverse acte de procedură, are la bază o adresă oficială a Autorităţii Electorale Permanente (A.E.P.), care a sesizat că o mare parte din sumele reprezentând contribuţii şi cheltuieli ȋnregistrate de formaţiunea politică condusă de Nicuşor Dan la alegerile locale din iunie 2016 nu au ȋndeplinit condiţiile legale de rambursare. Raportul A.E.P. conţine probe elocvente care ridică suspiciuni rezonabile privind comiterea mai multor infracţiuni de către USB şi Nicuşor Dan ȋn finanţarea campaniei electorale din iunie 2016. In cele ce urmează, Magna News vă prezintă ȋn EXCLUSIVITATE documentele care au ajuns pe masa procurorilor, precum şi acuzaţiile care i se aduc liderului USB.

A.E.P. – „indicii temeinice din care rezultă suspiciunea rezonabilă cu privire la săvârşirea unor fapte de natură penală”

Conform Raportului nr. 32.353/29.11.2016 ȋntocmit ca urmare a unui control privind finanţarea campaniei electorale efectuat ȋn perioada 7.07.2016 – 2.11.2016 şi a Deciziei de rambursare a cheltuielilor electorale nr. 1.519/19.12.2016, A.E.P. a decis ca din suma totală de 686.703,95 lei solicitată de USB a fi rambursată, o mare parte, 152.291,94 lei nu a ȋndeplinit condiţiile legale de ramburare potrivit prevederilor art. 48 alin. (11) şi (13) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
Existând „indicii temeinice din care rezultă suspiciunea rezonabilă cu privire la săvârşirea unor fapte de natură penală” de către partidul lui Nicuşor Dan, A.E.P. a ȋntocmit la data de 2.12.2016 şi un Proces Verbal ȋn care se subliniază faptul că „ȋn urma verificărilor efectuate asupra documentelor generate de campania electorală pentru alegerea administraţiei publice locale din iunie 2016, aparţinând Uniunii Salvaţi Bucureştiul, au fost constatate o serie de nereguli ce au condus la extinderea controlului prin solicitarea de documente şi informaţii suplimentare”.
Conform Raportului de control nr. 32.353/29.11.2016 ȋntocmit de A.E.P. cu ocazia derulării operaţiunilor financiare pentru campania electorala din iunie 2016 derulată ȋn Bucureşti, USB a deschis la Garanti Bank – Agenţia Magheru un număr de opt conturi bancare (un cont coordonator, un cont pentru Municipiul Bucureşti şi şase conturi pentru fiecare sector). Documentul mai menţionează că ȋn timpul campaniei electorale, mandatarul financiar coordonator al USB, SC NEXIA CRG EXPERT SRL (Constanţa), a declarat la A.E.P. venituri electorale ȋn sumă totală de 707.767 lei şi cheltuieli elecctorale de 686.703,95 lei.
Conform documentelor oficiale, USB a menţionat că veniturile sale electorale pentru campania electorala din Bucureşti la alegerile locale au provenit din:
• venituri proprii – 198.458 lei,
• donaţii – 379.309 lei
• ȋmprumuturi – 130.000 lei, precum
• din transferul de fonduri obţinute ȋn afara campaniei electorale – 51.000 lei.
In ceea ce priveşte „târguielile” electorale, USB a bifat următoarele tipuri de cheltuieli:
• producţia şi difuzarea materialelor de propagandă electorală la radio, TV, şi ȋn presa scrisă – 0 (zero) lei;
• producţia şi difuzarea materialelor de propagandă electorală online – 311.993,77 lei;
• cercetări sociologice – 43.212 lei;
• afişe electorale – 18.318,53 lei;
• producţia de broşuri/pliante/alte materiale de propagandă electorală tipărite – 157.077,23 lei;
• ȋnchirierea de spaţii/echipamente, protocol pentru organizarea de evenimente cu tematică politică, transport, cazare, asistenţă juridică şi alte tipuri de ocnsultanţă, inclusiv plata mandatarilor financiari – 155.532,49 lei;
• comisioane bancare – 569,93 lei.
La o primă vedere, totul bine şi frumos. Dar …

In grădina lui Nicuşor Dan au ȋnceput să apară „bubele”…

Prima a fost aceea că ȋn conformitate cu raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale „USB a ȋnregistrat eronat suma provenită din donaţii”. Astfel A.E.P. a reţinut că „ȋn urma verificărilor extraselor de cont şi a contribuţiilor declarate la A.E.P. s-a constatat că suma reală provenită din donaţii este de 328.309 lei, in RVC fiind cuprinse şi transferurile ȋn suma de 51.000 lei la donaţii” .

Totodată, documentul menţionat arată neconcordanţe şi ȋntre diverse cheltuielile declarate de USB pentru producţia şi difuzarea materialelor de propagandă electorală online şi pentru producţia de broşuri/pliante/alte materiale de propagandă electorală tipărite şi constatările A.E.P.: „Ponderea cea mai mare a cheltuielilor au reprezentat-o producţia şi difuzarea materialelor de propagandă electorală online cu suma de 353.862,91 lei, fiind secondată de ȋnregistrarea cheltuielilor pentru producţia de broşuri/pliante/alte materiale de propagandă electorală tipărite cu suma de 162.349,36 lei”.

Din acest motiv, ȋn urma verificărilor efectuate, deşi mandatarul financiar coordonator al USB a solicitat rambursarea unei cheltuieli electorale totale de 686.703,95 lei, A.E.P. a validat rambursarea către partidul lui Nicuşor Dan a sumei de 534.412,01 lei, nu ȋnsă şi a unei sume ȋn cuantum de 152.291,94 lei (cheltuieli – 19.170 lei, respectiv contribuţii – 133.121,94 lei).
Din documentele aflate acum pe masa procurorilor PICCJ, reiese ca A.E.P. a invalidat contribuţii ȋn cuantum de 133.121,94 lei, structurate după cum urmează:
• 93.759 lei – donaţii primite de la Asociaţia G2 şi care nu aveau documente justificative din care să rezulte modul de dobândire şi ȋncasare a acestora;
• 19.406,6 lei – donaţii fără documente justificative din care să rezulte modul de dobândire şi ȋncasare a acestora;
• 19.956,34 lei – suma utilizată ilegal dintr-o contribuţie ȋn valoare de 20.000 lei depusă eronat de Sergiu Moroianu (n.n. – soţul lui Clotilde Armand), ȋn contul de campanie al Municipiului Bucureşti, ȋn condiţiile ȋn care nu deţinea nicio calitate pentru a efectua depunerea respectivă (nu era candidat la alegerile locale).
Raportul de control al A.E.P. mai menţionează şi alte cauze pentru care sumele cheltuite de USB pentru campania electorală din iunie 2016 nu au fost rambursate integral.
Astfel, documentul consemneaza ca „la Organizaţia Municipiului Bucureşti a Partidului USB s-a constatat că pentru funcţia de primar general al Municipiului Bucureşti, dl. Dan Nicuşor Daniel, candidat la această funcţie, a primit şi ȋnregistrat la A.E.P. donaţii ȋn valoare de 163.759,00 lei”, cu toate că plafonulul maxim acceptat de legislaţie (art. 28, alin. 6 din Legea nr. 334/2006 republicată) era de 157.500 lei.
Luând la verificat cele consemnate de USB ȋn documentele oficiale, A.E.P. a constatat că pentru o donaţie de 90.000 de lei a fost ȋncheiat un contract de donaţie ȋntre Stroe Bogdan Cristian, ȋn calitate de donator (candidat la funcţia de consilier general) şi Dan Nicuşor Daniel, ȋn calitate de donatar (candidat la funcţia de primar general). Respectivul document, autentificat la data de 24.05.2016 sub nr. 1434 la Societatea Profesională Notarială „Confides”, a avut ca obiect „… finanţarea donatarului ȋn vederea asigurării mijloacelor necesare acestuia pentru desfăşurarea campaniei electorale pentru funcţia de Primar General la Primăria Generală a Municipiului Bucureşti, la alegerile locale din anul 2016”.
Din verificarea documentelor depuse cu privire la respectiva donaţie, mai precis a extrasului de cont aparţinându-i lui Nicuşor Dan, s-a constatat că „din donaţia de 90.000 lei, acesta a depus ȋn contul de campanie RO87XXXXXXRON, numai suma de 70.000 lei”, cu toate că ȋn contractul de donaţie autentificat era stipulat ȋn mod clar că aceasta a fost efectuată in scopul susţinerii campaniei electorale la funcţia de primar general..
Mai mult, A.E.P. s-a observat că suma de 90.000 lei donată lui Nicuşor Dan de către Stroe Bogdan Cristian provenea dintr-o altă donaţie făcută de către o persoană fizică acestuia din urma care avea şi calitatea de candidat USB la funcţia de consilier general. Astfel, Stroe Bogdan primise respectivii bani de la Iacobescu Smaranda Gabriela, prin mandatar Cazacu Constantin, dupa cum reiese dintr-un contract de donaţie autentificat la un notar public sub nr. 572 la data de 23.05.2016.
Deoarece din documentele depuse la A.E.P. nu a reieşit cheltuirea sumei de 20.000 lei rămasă ȋntr-un cont la altă bancă şi nici ȋncasarea altor donaţii pe care le-a folosit ȋn campania electorală, A.E.P. a transmis către respectiva bancă o adresa (nr. 27.579) ȋn două date diferite (31.10.2016 şi 3.11.2016) pentru a stabili situaţia reală a utilizării sumei respective de către Nicuşor Dan. Numai că, ce să vezi: Direcţia Prevenire Fraudă a respectivei bănci a refuzat cooperarea cu A.E.P., invocând prevederile OUG nr. 99/2006 cu privire la informaţii de natura secretului bancar.
Un alt fapt consemnat de A.E.P. este şi acela că „niciun candidat al USB, inclusiv Nicuşor Dan, nu a respectat obligaţia legală de a depune integral la A.E.P. extrasele de cont pentru conturile ȋn care au fost ȋncasate donaţiile (n.n. – candidaţii au depus doar extrase de cont scurte pentru sumele primite cu contracte autentificate)”.


„Mişcarea unor sume din donaţii pentru campania electorală ȋn interes personal sau transferuri ȋn alt cont drept cheltuieli personale”

Documentul A.E.P. dezvăluie şi alte ȋncălcări ale legii ȋn ograda USB cu privire la contribuţiile constituite din donaţii cu prilejul alegerilor locale din iunie 2016.
Conform art. 28 alin. (8) din Legea nr. 334/2006, „contribuţiile sunt constituite din venituri proprii, donaţii de la persoane fizice şi ȋmprumuturi”. De asemenea, prevederile art. 33 alin. (2) din aceeaşi lege stipulează ȋn mod expres că „… asociaţii ori fundaţii de naţionalitate română sau de altă naţionalitate decât cea română” nu pot dona competitorilor electorali ȋn campania electorală. Cu toate accestea, Raportul de Control al A.E.P. consemnează: „din totalul sumei de 328.309 lei, reprezentând contribuţii constituite din donaţii, suma de 93.759 lei compusă din donaţii asumate de dl. Nicuşor Daniel Dan, prin depunerea <>, după cum urmează – 12.059 lei; 26.000 lei; 55.700 lei, dunt donaţii ce au fost colectate de Asociaţia G2 prin sistem online prin platforma www.salvatorii.ro, care aparţine Uniunii Salvaţi Bucureştiul şi cu sprijinul Asociaţiei G2”.
Pentru a clarifica situaţia decrisă anterior, A.E.P. a solicitat Asociaţiei G2 (adresa nr. 27.187/19.10.2016) informaţii cu privire la modul de finanţare acordat USB şi lui Nicuşor Dan. Urmare a acestui demers, Asociaţia G2 a pus la dispoziţia A.E.P. un centralizator al sumelor transferate către USB şi Nicuşor Dan, precum şi liste denumite „Pachet decont” care aveau in cea mai mare parte ca beneficiar pe Nicuşor Dan. Conform documentelor puse la dispoziţia A.E.P. de către Garanti Bank, ȋn perioada 9.05 – 3.06.2016 Asociaţia G2 a depus ȋn contul bancar personal al candidatului Nicuşor Dan suma de 101.938,80 lei. In mod surprinzător, extrasul contului respectiv evidenţiază – conform documentelor A.E.P. -„mişcarea unor sume din donaţii pentru campania electorală ȋn interes personal sau transferuri ȋn alt cont drept cheltuieli personale”.
Tinând cont de prevederile legale mai sus precizate, de faptul ca Asociaţia G2 este persoană juridică – dupa cum reiese din datele puse la dispoziţie de Ministerul Justiţiei, dar si de faptul că respectivul cont colector de care am făcut vorbire aparţinea respectivei entităţi, A.E.P. a concluzionat: „ȋn campania electorală, atât USB, cât şi Nicuşor Dan au fost ilegal finanţaţi de asociaţia ȋn cauză”.
Cu toate acestea, prin aranjamentul dintre Asociaţia G2 şi USB, formaţiunea politică i-a permis ONG-ului să comisioneze cu 5% donaţiile colectate online, astfel că sumele colectate nu mai aveau, legal, cum să ajungă ȋn cuantumul total colectat la destinatarul final (n.n. – formularul donatorului persoană fizică a fost completat cu suma ȋntreagă şi nu cu fracţie cum ar fi fost corect dupa comisonarea cu 5% de catre Asociaţia G2)..
De menţionat şi faptul că pentru sumele provenite de la Asociaţia G2, comisionate cu 5% de către respectiva persoana juridică, Nicuşor Dan a depus la A.E.P. ȋn anexă formularul de declarare a contribuţiilor respective, prin care arată că acestea „provin de la persoane fizice”, fără ȋnsă a depune şi alte documente justificative din care să rezulte modul de dobândire, de ȋncasare sau orice alt document justificativ prevăzut de legislaţia electorală ȋn vigoare. Surprinzător, A.E.P. a observat că deşi sumele din donaţii au fost „ciuntite” cu procentul de 5% agreat a reveni Asociaţiei G2, totuşi sumele iniţial colectate au fost reȋntregite la momentul depunerii ȋn contul de campanie, fără a fi indicate sursele legale pentru acele operaţiuni.
In privinţa relaţiei dintre Asociaţia G2 si USB, A.E.P. consemnează că „modul de redactare al contractului de servicii ȋncheiat de cele doua entităţi nu distinge ȋn mod clar dacă serviciile prestate privesc campania electorală, sau finanţarea activităţii curente a USB, deşi donaţiile au o destinaţie precisă chiar de la momentul constituirii acestora”.
Ca urmare a respectivei „scăpări” din contractul asumat de USB-ul condus de Nicuşor Dan şi Asociaţia G2, sumele colectate din donaţiile online au fost direcţionate, după comisonare, atât către conturile de partid, cât şi către conturile proprii ale candidatului, fără a rezulta algoritmul acestor alocări aleatorii. In acest context, A.E.P. precizează :”competitorul electoral este formaţiunea politică şi nu candidatul din partea formaţiunii politice, astfel că sumele donate ȋn mediul online prin mecanismul descris mai sus pot deveni eventual surse pentru activitatea curentă, dar nu şi pentru finanţarea campaniei electorale”.

„Nu se cunoaşte modul ȋn care s-au efectuat donaţiile”

Si ȋn cazul altor donaţii ȋn valoare de 19.550 lei (primite de la Iancu Elena, candidat la funcţia de consilier local sector 4 – 4.800 lei; Dobrev Dumitru – candidat la funcţia de primar sector 4 – 8.250 lei; Daneş Mihai, candidat la funcţia de primar sector 6 – 5.000 lei; Alexandru Adrian, candidat la funcţia de consilier local sector 2 – 1.500 lei din carecheltuiţi 1.356,60 lei) s-au găsit nereguli majore.
A.E.P. consemnează că „ȋn cazul sumei de 19.550 lei USB nu a putut face dovada ȋncasării acesteia, de veme ce nu se cunoaşte modul ȋn care s-au efectuat donaţiile, nu există niciun act de predare/acceptare a donaţiilor respective, ba chiar mai mult nici candidaţii nu au depus niciun document privind respectivele sumele ce figureaza a fi donate”.
In cazul altor donaţii, puţine la număr, A.E.P. a putut identifica acte autentice care să dezvăluie sursa finanţărilor primite de USB. Unul este cel al contractului de 90.000 lei menţionat mai sus, ȋn urma căruia Iacobescu Smaranda Gabriela, prin mandatar Cazacu Constantin, i-a donat la 23.05.2016 lui Stroe Bogdan Cristian – candidat la funcţia de consilier general, iar acesta din urma i-a rostogolit mai departe toată suma, o zi mai târziu, lui Nicuşor Dan.
Alte donaţii pentru care s-au incheiat acte autentice si care au fost identificate pe baza unor viramente bancare de către A.E.P. au fost următoarele:
• Șucu Dan – Viorel – donaţie ȋn sumă de 50.000 lei către Stroe Bogdan Cristian, (contract autentificat la notar public cu ȋncheiere de autentificare nr. 707/23.05.2016)
• Talpeş Florin – donaţie ȋn sumă de 95.000 lei către Stroe Bogdan Cristian (contract autentificat la notar public cu ȋncheiere de autentificare nr. 268/13.05.2016)
• Talpeş Florin – ȋmprumut făra dobândă ȋn sumă de 130.000 lei acordat până la data de 25.05.2018 lui Gădiuţă Alexandru Valeriu, candidat la funcţia de consilier general (contract autentificat cu ȋncheiere de autentificare nr. 297/31.05.2016
Cu excepţia celor patru donaţii mai sus amintite, pentru care au fost ȋncheiate contracte autentice, A.E.P. a constatat că „pentru celelalte donaţii primite pentru ceilalţi candidaţi nu există ȋnscrisuri sub semnătură privată care să consemneze valoarea sumelor de bani care fac obiectul acestora, nu există ca documente justificative ȋnscrisuri de orice tip, inclusiv electronice, care fac dovada ofertei donaţiei şi a acceptării acesteia, ȋnsoţite de copii ale ordinelor de plată/foi vărsământ, de extrase bancare ale conturilor donatarilor”.
A.E.P. a mai consemnat şi faptul că „pentru mai mulţi candidaţi declaraţiile privind provenienţa contribuţiei electorale a prezentat modificări, fiind utilizată pastă corectoare şi sunt rescrise la rubrica <<provenienţa contribuţiei electorale>>”.

Donatori necunoscuţi

Un lucru important ȋnsă pe care A.E.P. l-a putut depista ȋn mod concret: copii după cărţi de identitate ale persoanelor care au făcut donaţii pentru USB ȋn contul Asociaţiei G2. Deocamdată nu se ştie cine sunt donatorii, daca ei există, dacă pot justifica sumele donate, aceste aspecte urmând a fi lămurite de către procurori. Insă până atunci, A.E.P. a fost categorică: „Simpla trimitere prin mijloace electronice a copiilor cărţilor de identitate, nu atestă implicit faptul că cel care a făcut plata este aceeaşi persoană cu posesorul cărţiii de identitate”. Mai mult, A.E.P. menţionează şi art. 26 din contractul ȋncheiat la data de 8.04.2016 ȋntre Asociaţia G2 (prestator) şi USB (beneficiar), prevede că „răspunderea pentru respectarea Legii nr. 334/2006 este ȋn exclusivitate a beneficiarului”, cu toate că . beneficiarul nu are o relaţie directă cu donatorii, fiind doar cel care primeşte sume de bani ȋn contul de campanie şi ȋn cel destinat activităţilor curente. Din aceste motive, A.E.P. a subliniat că sumele provenite din donaţii colectate prin sistemul online „brevetat” de Nicuşor Dan & USB sunt surse interzise a fi utilizate ȋn campania electorală.
A.E.P. a mai depistat că ȋn conturile USB au intrat bani şi de la un francez „rătacit”, care legal nu avea voie să alimenteze puşculiţa USB. Documentele ofiiale arată că francezul a donat 500 lei la data de 30.05.2016, suma care s-a regăsit la donaţiile candidatului la funcţia de consilier local la sectorul 4, Iancu Elena. In acest caz, A.E.P. a găsit o copie a paşaportului donatorului şi o copie a unei cărţi de rezidenţă emisă ȋn data de 13.05.2016 şi a concluzionat că respectiva finanţare este ilegală deoarece donatorul a fost un cetăţean francez, făra domiciliu ȋn România, ci doar cu reşedinţa, şi care nu era nici măcar membru de partid.
Nu ȋn ultimul rând, trebuie spus că A.E.P. a găsit ȋn scriptele depuse de USB chiar şi o „donaţie confidenţială” ȋn sumă de 100 RON, ȋn condiţiile ȋn care nimeni nu a putut arăta un document care să ateste că donatorul a făcut o cerere expresă ca identitatea să-i rămână necunoscută.
Nereguli ȋnsă nu au fost depistate doar ȋn privinţa veniturilor USB, ci şi a cheltuielilor efectuate de către formaţiunea politică condusă de Nicuşor Dan.
Astfel, ca urmarea a verificărilor efectuate asupra documentelor justificative depuse de USB spre rambursare, A.E.P. a constatat că un număr de 11 facturi nu au fost ȋntocmite conform prevederilor art. 319 alin. (20) Cod Fiscal, aşa că nu vor fi rambursate către partid sumele aferente. Mai exact, spun autorităţile, din respectivele facturi lipsesc date privind adresa beneficiarului, fie acestea au adrese incomplete la beneficiar sau furnizor, fie nu au precizări privind serviciul furnizat/prestat, ori lipsesc preţurile unitare.
In altă ordine de idei, tot privind cheltuielile, A.E.P. a constatat că „USB a folosit materiale de propaganda identice atât ȋn perioada de precampanie, cât şi ȋn campania electorală, astfel că nu se poate stabili cu certitudine dacă, după demararea campaniei electorale au fost utilizate şi materiale provenite din perioada anterioară acesteia”.
Mai mult, A.E.P. a prins-o cu mâţa ȋn sac şi pe Clotilde Armand. Aceasta a beneficiat de un material de propagandă electorală gen sticker, pe care avea tiparită imaginea ei, material care nu avea inscripţionate datele obligatorii cerute de legea electorală (denumire partid, denumire operator economic care a realizat materialul, CUI, tiraj). La fel s-a intâmplat şi cu alte materiale ale USB: acestea nu au avut inscripţionate datele obligatorii cerute de legea electorală, ci au avut aplicate benzi autocolante ce conţineau respectivele date.

Contravaloarea publicității online pe Facebook a USB au fost achitate din surse și conturi nedeclarate

Un alt semnal de alarma tras de A.E.P. ȋn privinţa modului ȋn care USB a cheltuit banii l-a reprezentat… Facebook-ul!. Deşi a avut o reclamă agresivă pe aceasta reţea de socializare ȋn campania electorala de la locale, USB a prezentat la decontare cheltuielilor cu producţia şi difuzarea materialelor de propagandă electorală online facturi emise de Facebook cu menţiunea … „plăţi eşuate”. Din acest motiv, USB a concluzionat prin adresa transmisă şi ȋnregistrată la A.E.P. sub nr. 27.075/24.10.2016 că „sumele nu s-au decontat din contul de campanie al USB şi nici serviciile nu s-au efectuat conform instrucţionării”. Ca atare, din raspunsul partidului lui Nicuşor Dan, A.E.P. a tras următoarea concluzie: „contravaloarea respectivelor facturi nu au fost achitate din contul de campanie, existând posibilitatea să fi fost achitate din alte conturi”.
Cu toate acestea, verificarea ȋncrucişată a documentelor a arătat că pentru suma de 215.310,36 lei USB nu a efetuat nicio ȋnregistrare contabilă (n.n. – suma reprezintă contravaloarea facturilor emise de Facebook ȋn perioada campaniei electorale, „eşuate in plată” – deşi USB a beneficiat de servicii, pentru care nu s-a făcut dovada că ar fi fost ulterior achitate, dar care nu au fost trecute pe declaraţia ulterioară privind datoriile, astfel că există suspiciunea că banii au fost achitaţi din conturi paralele nedeclarate).
De precizat faptul că din facturile depuse reiese ȋn mod clar suma de plată, traficul folosit, intervalul orar, data şi mesajele postate, astfel că ȋn urma utilizării respectivelor servicii facturile au fost platite de undeva!
Că USB a utilizat şi alte conturi, nedeclarate, reiese foarte clar din răspunsul Garanti Bank (nr. 412.546/27.09.2016), către A.E.P., la care au fost ataşate extrase de cont pentru perioada 11.03.2016 – 27.09.2016. Respectivele documente dezvăluie că USB a derulat operaţiuni de ȋncasări şi plăţi paralele, prin alte conturi decât cele declarate şi fără a le ȋnregistra la A.E.P.

Nicușor Dan a deschis cinci conturi paralele, nedeclarate la A.E.P.

Astfel, A.E.P. a depistat că operaţiunile respective au fost derulate de Nicuşor Dan printr-un cont deschis la Garanti Bank – Agenţia Magheru ȋn 11.03.2016 (RO90UGBXXXXXX958RON), dată la care şeful USB a mai deschis alte cinci conturi (atât ȋn valută, cât şi ȋn lei), pentru care avea drept de semnătură ȋn calitate de preşedinte al respectivei formaţiuni politice.
Subliniem, ȋncă o dată: niciunul din acele conturi nu a fost declarat la A.E.P., ȋnsă prin intermediul acestor vehicule financiare Nicuşor Dan a efectuat ilegal plăţi pentru campania electorală din iunie 2016, ascunzând acest fapt de ochii autorităţilor, lucru interzis şi pedepsit de legislaţia electorală.
Un exemplu de „#transparenţă” şi „#corectitudine” al matematicianului Nicuşor Dan, acum ajuns parlamentar, ȋl constituie o plată de 7.539,01 lei cu menţiunea „cumpărături Facebook”, achitată de acesta ȋn 6.05.2016 prin contul RO90UGBXXXXXX958RON deschis la Garanti Bank – Magheru, dar nedeclarat la A.E.P.
Si pentru că tot am vorbit de Facebook, trebuie spus că „onorabilul” Nicuşor Dan a ȋncălcat legea privind campania electorală şi ȋn ceea ce priveşte durata acesteia. Astfel, deşi termenul prevăzut pentru ȋnchiderea campaniei electorale a fost stabilită prin lege pentru ziua de 4.06.2016, ora 7.00 A.M., totuşi Nicuşor Dan a continuat să promoveze USB pe Facebook ȋn mod ilegal. Acest fapt reiese din facturile nr. 1880149/04.06.2016, respectiv 188150/04.06.2016, ambele ȋn sumă totală de 690,36 lei, care au menţiunea „servicii furnizate din 04.06.2016 de la ora 00.00 până la 04.06.2016 ora 23.59”.
Ca tabloul să fie complet, A.E.P. precizează ȋn Raportul de control că „ulterior campaniei electorale, tot ȋn acelaşi cont au fost ȋncasate sume considerabile de la Asociaţia G2, fără a se preciza tipul de finanţare”.
Mai mult, din verificările extraselor de cont remise de Garanti Bank către A.E.P. s-a constatat că ȋn intervalul 28.09.2016 – 1.11.2016, adică la mai bine de 4 (patru) luni de la depunerea cererii de rambursare, USB a efectuat din contul de campanie aferent alegerilor locale deschis pentru Muncicpiul Bucureşti (!!!) plăţi ȋn sumă de 21.952,24 lei (28.09.2016 – 240,18 lei; 1.10.2016 – 1.267,56 lei; 5.10.2016 – 2.478,85 lei; 7.10.2016 – 2.506,92 lei; 10.10.2016 – 2.492,13 lei etc)
Acesta este şi motivul pentru care A.E.P. a transmis adrese către alte 39 de bănci pentru a afla dacă Nicuşor Dan a mai deschis şi alte conturi prin care ar fi putut face ilegal plăţi.

Conflict de interese sau faptă de corupție?

Ca şi cum toate cele ȋnşirate nu ar fi fost de ȋndeajuns de condimentate cu suspiciuni de delapidare, spălare de bani şi ȋncălcarea legislaţiei electorale, A.E.P. a mai depistat că ȋn timpul campaniei electorale, Nicuşor Dan a cochetat şi cu conflictul de interese. Ba chiar şi cu legea privind sancţionarea faptelor de corupţie. Astfel, cu ocazia unui eveniment organizat de USB Bucureşti, formaţiunea politică condusă de Nicuşor Dan a ȋnchiriat contra sumei de 350 lei un spaţiu pentru organizări de evenimente de la … Asociaţia Salvaţi Bucureştiul – organizaţie non-profit la care acelaşi Nicuşor Dan era membru fondator. Din acest motiv, A.E.P. a cerut organelor de anchetă penală să investigheze daca nu cumva ȋn acest caz Nicuşor Dan s-a aflat ȋntr-un vădit conflict de interese şi dacă nu cumva a incălcat Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi combaterea faptelor de corupţie care arată explicit la art. 13 că „fapta persoanei care ȋndeplineşte o funcţie de conducere ȋntr-un partid de a folosi influenţa ori autoritatea ȋn scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau foloase necuvenite …”.
Rămâne de văzut acum cum vor interpreta procurorii aceste vădite ȋncălcări ale legii. Cu certitudine ȋnsă, ȋntr-un stat de drept – aşa cum clamează toată ziua reprezentanţii Ministerului Public, dar şi cei care vor sa salveze România – acest caz ȋn care există suspiciuni evidente privind săvârşirea unor infracţiuni de natură economică cu tentă penală ar fi trebuit deja sa fie deja soluţionat. Insă trăim ȋn România şi asta ne ocupa tot timpul, aşa ca mai la urmă cu celeritatea în Justiție! Mai la urmă pentru unii! Ca pe alții … imediat vine DNA sa-i ia pentru fleacuri!

Nicuşor Dan „usturoi a mâncat„.Dar zice că nu-i miroase gura. Motivul? Nu e funcţionar public!

Deşi fusese pus ȋn temă de A.E.P. anterior anunţului procurorilor, preşedintele USR, Nicuşor Dan, s-a declarat „foarte surprins” de anunţul PICCJ privind demararea unei anchete penale in rem pentru faptele de delapidare, spălare de bani şi conflict de interese în legătură cu finanţarea USB. „Am citit şi eu ştirea. Sunt foarte surprins. Asta, delapidare şi spălare de bani chiar că este o surpriză. Noi ce avem oficial, avem acea decizie a Autorităţii Electorale Permanente prin care, pentru campania de la alegerile locale, din 650.000 lei ne-au dat 500.000 lei, nu ne-au dat 150.000 lei pe patru chestiuni pe care le-am contestat pe fiecare şi la Judecătoria Sectorului 1 şi pe procedură administrativă”, a declarat Nicuşor Dan, în urmă cu câteva zile pentru presă. Ulterior, dovedind că habar nu are de lege, el a completat: „Delapidare şi spălare de bani, m-am uitat acum să văd definiţia lor. Delapidare este fapta funcţionarului public care fură din bani. Noi nu suntem funcţionari publici. Spălarea de bani se referă la nişte bani care ar fi provenit dintr-o infracţiune. Nu ştiu, nu văd nicio legătură cu noi. O să ne ducem să vedem despre ce este vorba ca să clarificăm. Nu există o acuzaţie împotriva noastră, tot ce este până acum este in rem. Adică cineva a făcut o sesizare şi Parchetul fără să se îndrepte către o persoană cercetează dacă are temei sau nu”.

Vezi Aici Raportul de control al AEP privind finanțarea campaniei electorale a USB de la alegerile locale din iunie 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.245 Vizualizări

2 COMENTARII

  1. Date despre finantarea USR au disparut de la autoritatea electorala permanenta, va spune ceva acest lucru ? eu simt miros de george soros in complicitate cu parchetul general si dna sub stricta obladuire si supravegere a sri. In vara lui 2016 presedinta AEP constatase ca USR a fost finantat ilegal, iar pentru faptul ca a facut public acest lucru a fost retinuta de DNA pentru luare de mita.stranie coincidenta, nu vi se pare ? P>S> cu siguranta iohannis nu stie nimic despre acest lucru ,justitia este (in)dependenta.sunt sigur ca daca datele nu se „evaporau” am fi aflat lucruri foarte interesante despre cine se afla in spatele acestui partid.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here