Controale în teren la fermierii care încalcă această regulă a subvențiilor, o regulă care, dacă este încălcată, are consecințe grave pentru acea exploatație.

Inspectorii agenției de plăți efectuează controale dacă sunt sesizați la fermierii care incendiază terenurile agricole. Fenomenul a devenit deja îngrijorător la nivel național, iar sancțiunile sunt pe măsură.

Dacă descoperiți că terenul v-a fost incendiat din greșeală sau intenționat trebuie să anunțați de urgență agenția de plăți. În caz contrar dumneavoastră sunteți cei care suportați sancțiuni chiar dacă nu aveți o vină directă.

Potrivit noului „Ghidului fermierului privind ecocondiționalitatea în anul 2017”, postat în dezbatere publică pe site-ul MADR, în cazul în care fermierul constată că o anumită suprafaţă a exploataţiei sale a fost arsă, incendiul fiind provocat de o cauză necunoscută, spre a nu fi sancţionat, acesta trebuie să se prezinte la centrul local/judeţean APIA la care a depus cererea de plată, în decurs de 10 zile lucrătoare de la producerea evenimentului.

Fermierul trebuie să prezinte funcționarilor APIA o copie după sesizarea depusă şi înregistrată la poliţie, la Inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă sau, unde este cazul, la reprezentantul ISU (pompieri), din cadrul autorităţilor publice locale.

Între APIA, GNM şi IGSU a fost încheiat un Protocol de colaborare al cărui scop este creşterea eficienţei acţiunilor de control privind respectarea, de către fermierii care solicită sprijin financiar din fonduri europene şi naţionale, a acestei norme de ecocondiţionalitate.

Fermierii au interzis, potrivit agrointel.ro, la arderea resturilor vegetale astfel respectând una dintre cele mai importante norme de ecocondiționalitate, GAEC 6, Menţinerea nivelului de materie organică din sol, inclusiv interdicţia de a incendia miriştile arabile.

Obiectivul acestui standard este menţinerea materiei organice în sol şi prevenirea poluării atmosferei.

Fermierii care exploatează teren arabil (inclusiv pajişti temporare) nu trebuie să ardă miriştile şi/sau resturile vegetale rezultate după recoltarea culturilor (paie de cereale păioase, vreji de plante proteice sau de cartof, coceni de porumb, tulpini de floarea soarelui, rapiţă, inclusiv iarba rămasă după cosirea pajiştilor temporare etc.). De asemenea, nu trebuie arsă vegetaţia ierboasă sau lemnoasă de pe pajiştile permanente.

Arderea miriștilor, a vegetaţiei uscate, a resturilor vegetale şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinatăţi, precum şi amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi, constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda de la 1.000 lei la 2.500 lei, conform HGR nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor. Toate incendiile, indiferent de natura lor, trebuie anunţate la numărul de telefon 112, număr unic pentru situaţii de urgenţă, apelul fiind gratuit în toate reţelele de telefonie fixă şi mobilă.

Guvernul României a adoptat, pe 23 aprilie 2013, Ordonanţa de Urgenţă nr. 34 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

  • Art. 14, alin. 1, lit. f): constituie contravenţie arderea pajiştilor permanente;
    – Art. 14, alin. 2, lit. a): contraventia prevazuta la art. 1, lit. f) se sancţionează cu amendă de la 3.000 la 6.000 lei pentru persoana fizică, respectiv cu amendă de la 25.000 la 50.000 pentru persoana juridică.
  • FOTO: agro-tv.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here