Pe zi ce trece, se dovedeşte că sloganul „Daniel Buda îţi apără drepturile în Europa“ îl defineşte din toate punctele de vedere pe euroalesul care activează în cadrul Comisiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a Parlamentului European.

În ultima şedinţă a comisiei, preşedintele PNL Cluj a  formulat o serie de amendamente extrem de importante pentru fermieri, care au fost şi adoptate la propunerea privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii Europene- regulamentul „Omnibus”.

„Unul dintre amendamentele adoptate se referă la sprijinul care se acordă pe hectar la suprafață agricolă și, în cazuri justificate, și pe unitate vită mare (UVM), fermierilor sau grupurilor de fermieri care se angajează în mod voluntar să adopte sau să mențină practici și metode specifice agriculturii ecologice, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 834/2007 și care sunt fermieri activi în înțelesul articolului 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Un alt amendament adoptat se referă la cuantumul care trebuie recuperat de la beneficiar în contextul unei plăți individuale pentru o schemă de ajutor sau o măsură de sprijin, fără a include dobânda aferentă şi care nu trebuie să depășească 250 euro şi nu 100 de euro cum era prevăzut iniţial. Un alt amendament important care a fost adoptat în cadrul şedinţei a fost includerea în cadrul sprijinului cuplat a cărnii de porc şi a cărnii de pui. Astfel, sprijinul cuplat poate fi acordat în următoarele sectoare și producții: cereale, plante oleaginoase, culturi proteice, leguminoase pentru boabe, in, cânepă, orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof pentru feculă, lapte și produse lactate, semințe, carne de oaie și de capră, carne de vită și mânzat, carne de porc, carne de pui, ulei de măsline, viermi de mătase, furaje uscate, hamei, sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe și legume și specii forestiere cu ciclu scurt de producție. Sprijinul cuplat poate fi acordat în acele sectoare sau în acele regiuni dintr-un stat membru în care anumite tipuri de agricultură sau anumite sectoare agricole care sunt deosebit de importante din motive economice, sociale sau de mediu sunt afectate de anumite dificultăți. Cu excepția sectorului de culturi proteice, sprijinul cuplat poate fi acordat numai în măsura în care este necesar pentru crearea unui stimulent în vederea menținerii nivelurilor actuale de producție în sectoarele sau regiunile în cauză. Nu în ultimul rând, prin amendamentul formulat, am reuşit eliminarea din cadrul Regulamentului UE 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea Politicii Agricole Comune a articolului 54, alineatul (2) care se referă la procedurile de recuperare a plăţilor necuvenite“, a explicat Daniel Buda.

Alineatul 2 din art.54 din Regulamentul UE 1306/2013 care a fost eliminat:

(2) Dacă recuperarea nu s-a produs în termen de patru ani de la data solicitării de recuperare sau în termen de opt ani de la inițierea unei acțiuni într-o instanță națională, 50 % din consecințele financiare ale nerecuperării sunt suportate de statele membre în cauză, iar 50 % de la bugetul Uniunii, fără a se aduce atingere cerinței ca statul membru în cauză să continue în mod obligatoriu procedurile de recuperare în conformitate cu articolul 58. În cazul în care, în contextul procedurii de recuperare, se constată, printr-un instrument administrativ sau juridic cu caracter definitiv, absența oricărei nereguli, statul membru în cauză declară drept cheltuială în cadrul Fondurilor sarcina financiară ce îi revine în temeiul primului paragraf. Cu toate acestea, în cazul în care din motive care nu pot fi atribuite statului membru în cauză, recuperarea nu poate avea loc în termenul precizat la primul paragraf, iar cuantumul care trebuie recuperat depășește 1 milion de euro, Comisia poate, la cererea statului membru, să extindă termenul cu o perioadă de cel mult jumătate din durata inițială.

57 Vizualizări

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 + 1 =