Ministeriul Educației a hotărât că cei doi elevi, care au fost eliminați din Bacalureat pe motiv că lucrările lor conțineau semen distinctive pentru a fi recunoscute de corector, sunt vinovați. S-a menținut astfel acuzația de fraudă. Există însă o întrebare logică: corectarea lucrărilor s-a făcut în alt județ decât cel în care au fost scrise, deci, pentru care corector au făcut semne vinovate elevii?

 

O echipă de control din cadrul Ministerului Educației Naționale a efectuat vineri, 7 iulie și luni, 10 iulie, o serie de verificări la Centrul zonal de evaluare constituit la Liceul Teoretic „Benjamin Franklin” din București, respectiv la centrele de examen organizate la Liceul Teoretic „Goga Ionescu” din Titu şi Colegiul Național „I.L. Caragiale” din Moreni (ambele din județul Dâmbovița).

Controlul a avut ca tematică verificarea respectării prevederilor legale privind organizarea şi desfăşurarea examenului național de Bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2017. Mai exact, verificările au vizat respectarea prevederilor legale privind eliminarea din examen a doi candidaţi din judeţul Dâmboviţa ale căror lucrări au fost trimise spre evaluare în municipiul Bucureşti.

În urma analizei documentelor puse la dispoziție, echipa de control apreciază că cele două lucrări au toate aparenţele unor lucrări autentice, redactate de cei doi candidaţi în timpul probei de examen fără alte intervenţii ulterioare, însă prezintă semne distinctive ce constau în scrierile/grafiile total diferite folosite în redactarea lor. Conform art. 56, punctul 5 din Anexa 2 a ordinului de ministru nr. 4799/2010, „înscrierea numelui candidatului pe foile tipizate în afara rubricii care se sigilează,precum şi orice alte semne distinctive, care ar permite identificarea lucrării, atrag după sine anularea lucrării scrise respective. Propunerea de anulare se poate face atât în centrul de examen, cât şi în centrul de evaluare, de către persoanele din comisie care sesizează semnele distinctive, iar decizia se ia de către preşedintele comisiei, după consultare cu comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti”.

Prin urmare, echipa de control a propus următoarele măsuri, aprobate de ministrul Educației Naționale:

  1. Menţinerea pentru ambii candidaţi a eliminării din examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2017, la proba scrisă la disciplina „Istorie”.
  2. Recunoaşterea notelor obţinute de ambii candidați la celelalte două discipline de examen.
  3. Anularea pentru ambii candidaţi a interdicţiei de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de Bacalaureat (interdicție stabilită inițial prin procesele verbale din data de 29.06.2017).

Pentru a face semne pe lucrare în așa fel încât să le recunoască un corector, elevul trebuie să știe mai întâi cine îi va corecta lucrarea. Dar Minsiterul a hotărât, încă din anul 2015, ca lucrările de Bacalaureat să fie corectat în alte județe decât cele în care au fost scrise. În acest context este foarte, foarte puțin probabil ca acel elev doritor de fraudă să știe cine îi va corecta lucrarea – în afară de cazul în care el este un medium! Caz în care, desigur, are alte forme de fraudare la îndemână, sau are o memorie atât de bună încât nu mai are nevoie să fraudeze…

1.683 Vizualizări

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

7 + 4 =