Bioetica este prima încercare de a gândi „global” în etică. De fapt, una dintre cărțile scrise de Potter (cel care a „inventat” termenul de bioetică) se numește Bioetica globală (1988). De-a lungul istoriei sale, etica nu a avut o dimensiune globală. Cel mai larg criteriu introdus în etică a fost principiul kantian al „universalității”: „Acționează așa încât maxima voinței tale să poată fi totdeauna în același timp valabilă ca principiu al unei legi universale”. Dar filosoful Immanuel Kant (1724-1804) a înțeles „universal” într-un mod foarte îngust, referindu-se doar la totalitatea oamenilor dotați cu rațiune. În mod contrar, idea de „globalizare” a bioeticii include nu doar toți oamenii reali, ci și generațiile viitoare (numite ființe umane „virtuale”), alte organisme vii, și natura, mediul înconjurător. Bioetica globală include astfel: toate ființele umane din prezent, ființele umane viitoare, toate organismele vii și mediul înconjurător. Astfel, scopurile bioeticii devin: să promoveze respectul pentru viață și pentru persoane, să analizeze beneficiile și riscurile științei și tehnologiei, să înțeleagă mai bine diversitatea de opinii ale diferitelor persoane / părți și ( foarte important), să ofere soluții accepate de toate părțile pentru conflicte etice, care derivă din diversitate.
Acestea sunt adevărate provocări pentru Bioetică deoarece:
  1. Deciziile etice sunt influențate de valori personale, sociale, culturale, dar și emoțional.
  2. Deciziile sociale sunt influențate de valori sociale, iar acestea nu sunt acceptate de toți cetățenii.
  3. Valorile sunt promovate în egală măsură de ceea ce e luat în considerație cât și de ceea ce e omis când se ia o decizie etică (Macer, 2004)
Tendințele actuale, în Bioetică, sunt tendințe globale și constau în:
a. Descoperirile științifice trebuie să fie atent evaluate etic înaintea implementării.
b. Trebuie să existe o conștientizare a necesității bioeticii la nivel social – responsabilitate socială.
c. Cetățenii vor trebui să ia decizii, care pot afecta societatea ca un tot și pentru viitor; de aceea dezbaterile trebuie să fie promovate pentru ca astfel de decizii să fie luate în cunoștință de cauză.
De ce este nevoie pentru a pune în practică o asemenea abordare?
  • Este nevoie să fie accentuate importanța deciziilor etice.
  • Este nevoie să fie investigate valorile, principiile și direcțiile etice asociate descoperirilor științifice.
  • Este nevoie să fie explorate percepțiile oamenilor despre ce știu și cred în relație cu dezvoltările științifice și sociale.
În concluzie, promovarea gândirii critice de către Bioetică poate fi o cale de supraviețuire a omenirii. Cu o condiție: să renunțăm la concepția scienticistă potrivit căreia tot ce este posibil din punct de vedere științific este acceptabil din punct de vedere moral și să ne asumăm faptul că știința trebuie să aibă conștiință.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

8 + 3 =