România pune la dispoziția tinerilr, care doresc să urmeze o facultate, 49 de universități de stat. În funcție de rezultate la bacalaureat sau examenul de admitere și numărul de locuri, candidații pot fi admiși pe locuri bugetate sau cu taxă.

In anul universitar 2017-2018 s-au înscris la învățământul superior 538.900 studenţi, din care 54,2% au fost studente. Cele mai fecvente alegeri ale acestora au fost: afaceri, administraţie şi drept (23,8% din totalul studenţilor), respectiv de inginerie, prelucrare şi construcţii (21% din totalul studenţilor) conform economica.net.

Lista universităților publice din România

 1. Universitatea Politehnica din Bucuresti
 2. Universitatea Tehnica de Constructii din Bucuresti
 3. Universitatea de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu” din Bucuresti
 4. USAMV din Bucuresti
 5. Universitatea din Bucuresti
 6. UMF „Carol Davila” din Bucuresti
 7. ASE din Bucuresti
 8. Universitatea Nationala de Muzica din Bucuresti
 9. Universitatea de Arte din Bucuresti
 10. Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica „I.L. Caragiale” din Bucuresti
 11. ANEFS Bucuresti
 12. SNSPA din Bucuresti
 13. Universitatea „1 decembrie 1918” din Alba-Iulia
 14. Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
 15. Universitatea din Bacau
 16. Universitatea de Nord din Baia Mare
 17. Universitatea „Transilvania” din Brasov
 18. Universitatea Tehnica din Cluj Napoca
 19. USAMV Cluj Napoca
 20. Universitatea „Babes – Bolyai” din Cluj Napoca
 21. UMF „Iuliu Hatieganu” din Cluj Napoca
 22. Academia de Muzica „Gh.Dima” din Cluj Napoca
 23. Universitatea de Arta si Design din Cluj Napoca
 24. Universitatea „Ovidius” din Constanta
 25. Universitatea Maritima din Constanta
 26. Universitatea din Craiova
 27. UMF din Craiova
 28. Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati
 29. Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi
 30. USAMV „Ion Ionescu de la Brad” din Iasi
 31. Universitatea „Al. I. Cuza” din Iasi
 32. UMF „Gr. T. Popa” din Iasi
 33. Universitatea de Arte „George Enescu” din Iasi
 34. Universitatea din Oradea
 35. Universitatea din Petrosani
 36. Universitatea din Pitesti
 37. Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti
 38. Universitatea „Eftimie Murgu” din Resita
 39. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
 40. Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava
 41. Universitatea „Valachia” din Targoviste
 42. Universitatea „Constantin Brancusi” din Targu Jiu
 43. Universitatea „Petru Maior” din Targu Mures
 44. UMF Targu Mures
 45. Universitatea de Arta Teatrala din Targu Mures
 46. Universitatea „Politehnica” din Timisoara
 47. USAMV a Banatului din Timisoara
 48. Universitatea de Vest din Timisoara
 49. Acte necesare

 • Diploma sau Adeverinţa de Bacalaureat în original şi în copie pentru a fi legalizată la facultate pentru candidaţii ce solicită locuri bugetate. Pentru candidaţii ce solicită numai locuri cu taxă este suficientă depunerea unei copii ce se poate legaliza la facultate pe baza actului original sau copie legalizată notarial.
 • Certificat de naştere în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate sau copie legalizată notarial.
 • Copie carte de identitate.
 • Formularul de înregistrare (completat on-line pe pagina universitătii (cu link de pe pagina facultăţii), listat şi semnat de candidat).
 • Fişa cu lista opţiunilor candidaţilor pentru care se face admiterea, completată on-line.
 • Certificat de competenţă lingvistică (dacă acesta face parte din lista aprobată de Rectoratul universităţii) (pentru candidaţii ce optează pentru studii universitare organizate într-o limbă de circulaţie internaţională). Diploma de bacalaureat nu înlocuieşte diploma de competenţă lingvistică obţinută la bacalaureat.
 • Adeverinţă medicală tip (în original), din care să rezulte că sunt apţi pentru domeniul la care candidează.
 • Trei fotografii mărime 3⁄4 (cu numele candidatului scris pe verso).
 • Actele din care să rezulte scutirea de taxă de procesare şi/sau de înscriere pentru candidaţii ce solicit acest lucru în condiţiile prezentului regulament.
 • Diploma (în original şi copie) cu premiul obţinut sau diploma de participare pentru candidaţii care beneficiază de facilităţile acordate olimpicilor sau participanţilor la concursuri.
 • Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat obţinută anterior anului curent vor depune la dosar o declaraţie pe proprie răspundere (conform modelului din Anexa 5) din care să rezulte traiectoria şcolară din învăţământul universitar românesc de stat.
 • Adeverinţă/Adeverinţe care să ateste numărul de ani bugetaţi sau cu taxă urmaţi în sistemul universitar românesc şi din care să rezulte faptul că a achitat la zi taxele universitare.
 • Diplomă de licenţă/absolvire sau diplomă echivalentă în original şi copie pentru a fi legalizată la facultate, sau copie legalizată notarial, pentru candidaţii care doresc să urmeze o a doua facultate.
 • Dosar plic.

Sursă: .cs.ubbcluj.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

8 + 1 =