Fiecare publicaţie găzduieşte „horoscoape“ ridicule. Diverşi neaveniţi, improvizaţi în astrologi infailibili, apar şi la Televiziune cu tot felul de prognoze. De fapt, care sunt criteriile prin care cineva poate fi titularizat „astrolog“?

Toată această invazie de horoscoape (câţi ştiu ce înseamnă exact horoscop?) de previziuni zilnice, frizează şarlatania şi nu sunt făcute decât cu cea mai dubioasă finalitate comercială.Toate pronosticurile făcute pe zodii se referă doar la poziţia Soarelui în semnul zodiacal respectiv, ignorând voit faptul că fiecare individ e caracterizat – în afară de semnul zodiacal solar – de cel de la Ascendent şi de cel lunar.

În afară de acest dezmăţ publicistic, confuzia este sporită şi de producţia editorială, care răspândeşte cårţi de astrologie, autohtone sau traduse, lipsite de orice valoare, fiind de cea mai joasă calitate.

De aceea, fără să fiu un apologet al scientismului, voi încerca să demonstrez că se poate susţine o astrologie temeinică, chiar pe terenul mentalităţii raţionaliste. Decât lamentaţii nostalgice, dar sterile, asupra irecuperabilei astrologii tradiţionale, mai binevenit mi se pare un demers consecvent, care se limitează realist, la mijloacele raţionale la care suntem reduşi actualmente.

Astrologia este judecată de adversarii contemporani, mai ales, după formele facile şi inconsistente care, în versiunea lor comercială, frizează şarlatania amestecată cu aberaţia.

Încăpută pe mâna unor profitori dubioşi dispuşi să exploateze cinic speranţele unui public vulnerabil, astrologia, atât de răspândită astăzi, abuzează, de fapt, de slăbiciunea fiecărui individ de a i se vorbi despre el însuşi.

Atraşi în acest joc comercial sordid, autorii de manuale sau de tratate moderne de astrologie, cu unele excepţii notabile, n-au făcut decât să sporească simplismul, coborând nivelul gândirii până la limitele cele mai rudimentare.

În concluzie, chiar atunci când astrologia modernă, aşa cum se găseşte expusă în manuale şi tratate, se intitulează singură raţională, judiciară, teoretică, ştiinţificş, practică sau cine mai ştie cum, nu e decât grosolan empirică

O astrologie coerentă este posibilă!

Astrologia actuală, modernă sau, mai bine zis, neoastrologia, care se deosebeşte mult de astrologia tradiţională, în întregime uitată şi pierdută, păcătuieşte printr-o carenţă profundă, teoretică, cât şi prin deficienţe de ordin metodologic, ce rezultă din inadecuarea mijloacelor şi procedeelor moderne cu obiectul astrologiei propriu-zise.

Marea confuzie teoretică se referă la problema „influenţelor astrale“. Dacă, în realitate, există influenţe proprii ale corpurilor astrale, constând în câmpurile lor, în radiaţiile emise etc, acestea nu determină individualitatea umană. Deci, individul uman nu este influenţat în devenirea sa de aceste manifestări, care-şi au realitatea lor fizică. Teza „influxului astral“, respectiv influenţa fizicå directå a corpurilor cereşti asupra individului, prin câmpuri şi radiaţii, este una din erorile cele mai grosolane ale astrologiei moderne, oricât de  „ştiinţifică“ se vrea ea.

Dacă se consideră că influenţele astrale reprezintă, simbolic, sinteza tuturor influenţelor cosmice ce se exercită asupra individualităţii, ele trebuie concepute în virtutea corespondenţelor efective şi precise, întemeiate pe constituţia însăşi a macrocosmosului. În cazul acesta însă, influenţele aparţin unui ordin necorporal, subtil. Dar şi aşa, doar în aparenţă ele determină individul. În realitate, nu-l determină, ci-l exprimă, în virtutea armoniei ce există necesarmente între individ şi mediul său. Fără acesta, individul n-ar putea så-şi realizeze posibilităţile, a căror dezvoltare constituie tocmai cursul existenţei sale. Este esenţială deci, înţelegerea naturii reale a raporturilor fiinţei cu mediul în care se împlineşte, se înfăptuieşte manifestarea ei individuală.

Adevărata determinare  nu vine din afară, ci din lăuntrul fiinţei însăşi, iar semne exterioare permit doar a o discerne, dându-i o expresie sensibilă, cel puţin, pentru cei care ştiu să le interpreteze corect.

Acesta este, de fapt, principiul tuturor aplicaţiilor „divinatorii“ ale ştiinţelor tradiţionale. Examinând „influenţele astrale“ dintr-un anumit moment, se poate ajunge – ca rezultat al interpretării lor prin corespondenţele care există – la în¡elegerea constituţiei individului născut în acel moment şi la prevederea evoluţiei sale viitoare. Dar asta  nu pentru că „influenţele astrale“ l-ar determina, ci pentru că-l exprimă.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here