Un scandal vechi, generat de reguli impuse pe vremea guvernului Cioloş în privinţa numirii directorilor instituţiilor de învãţãmânt preuniversitar, dar şi de interese (deocamdatã!) neştiute, genereazã tensiuni nebãnuite la Colegiul German Goethe.

Fostul director al Colegiului German Goethe care nu a întrunit condiţiile impuse de legislaţie pentru a ocupa postul respectiv a contestat în justiţie validarea concursului organizat în perioada octombrie – decembrie 2016 pentru ocuparea postului de conducãtor al unitãţii de învãţãmânt, cerând anularea deciziei de numire a actualului director de cãtre Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice.

In mod ciudat, alãturi de fostul director în acest litigiu s-a implicat şi Asociaţia Pãrinţilor de la Colegiul German Goethe, reprezentatã doar de o parte din pãrinţi. Implicarea s-a fãcut însã fãrã a respecta Statutul ONG-ului, în sensul cã nu a existat o hotărâre a Adunării Generale în acest sens care să fie pusă în executare de Consiliul Director, astfel cã persoanele care fãceau parte din Consiliul Director şi nici președintele Asociației nu aveau atribuții în a decide angajarea Asociației în procesul civil alãturi de fostul director. Mai mult, parte din pãrinţii care fãceau parte din Asociaţie şi-au pierdut între timp calitatea de membru al ONG-ului, deoarece copii acestora au absolvit unitatea de învãţãmânt, dar ei continua sã se implice în acest litigiu şi sã reclame cã actualul director … nu ar cunoaşte limba germanã.

Pe 24 iunie a.c., dupã schimbarea completului initial de şedinţã şi dupã 17 termene în care s-au administrat probe şi s-a efectuat inclusiv o expertizã care a atestat faptul cã actualul director a ocupat în mod legal funcţia şi cã deţine documente universitare ce atestã cã e vorbitor de limba germanã, Tribunalul Municipiului Bucureşti a emis o încheiere de şedinţã cel puţin ciudatã: “Respinge ca inadmisibile capetele 1 și 2 ale cererilor. Admite în parte cererea principală și cererea de intervenție principală. Constată nulitatea Procesului-verbal din 16.12.2016 emis de Consiliul de Administrație al ISMB referitor la validarea concursului organizat în perioada octombrie – decembrie 2016 pentru ocuparea postului de director la Colegiul German Goethe în ceea ce o privește pe pârâta [ …]. Constată nulitatea Deciziei nr. 5979/21.12.2016 emise de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice – ISMB privind numirea pârâtei […] în funcția de director al Colegiului German Goethe. Obligă pârâtul ISMB să emită actele administrative prevăzute de art. 25 alin. 3 din Ordinul nr. 5080/2016 referitor la invalidarea concursului sus-menționat și eliberarea din funcția de director a pârâtei  […]. Obligă pârâții ISMB și  […] la plata în solidar a sumei de 4.990 lei către reclamantă, cu titlu de cheltuieli de judecată constând în onorariu expert. Cu recurs în 15 zile de la comunicare, cererea de recurs urmând a fi depusă la TMB. Pronunțată în mod public, astăzi, 24.06.2019, prin punerea soluției la dispoziția părților, prin intermediul Grefei Secţiei a II-a Contencios administrativ și fiscal”.

Hotararea TMB

Practic, în ciuda probelor administrate şi a expertizei efectuate, TMB a decis cã decizia de numire a actualului director al Colegiului German Goethe de cãtre Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice – ISMB în urma susţinerii concursului organizat la nivel naţional este nulă, astfel cã respectivul concursul organizat în perioada octombrie – decembrie 2016 pentru ocuparea postului trebuie invalidat.

Deşi hotãrârea instanţiei de fond nu este definitivã, ea putând fi atacatã cu recurs, anumite pãrţi interesate în acest proces s-au grãbit sã anunţe mass-media, lãsând impresia cã instanţa s-ar fi pronunţat definitivã.

Ba mai mult, deşi fondul litigiului viza exclusiv concursul organizat la nivel naţional pentru ocuparea funcţiei de director al Colegiului German Goethe şi nu cunoştiinţele lingvistice ale actualului director, persoane interesate au comunicat în mod fals unei pãrţi a mass-media informaţia cã hotãrârea TMB ar fi avut la bazã exclusiv necunoaşterea limbii germane de cãtre actualul director.

Din considerente (deocamdatã!) necunoscute, informaţia a fost preluatã doar de un portal independent care promoveazã domeniul educaţiei, fãrã însã a fi verificatã din mai multe surse, aşa cum oblige deontologia profesiei de jurnalist. In mod surprinzãtor, respectivul portal a refuzat sã dea curs unui drept la replica redactat de pãrinţii de la Colegiul German Goethe, în care se explica cã articol „conține informații neadevărate, trunchiate și tendențioase, de natură a aduce grave prejudicii de imagine Colegiului German Goethe”. Din acest motiv, magnanews.ro a decis publicarea acestuia în vederea unei informãri obiective a opiniei publice.

Drept la replicã

„Asociația care arogă în mod abuziv calitatea de reprezentant al părinților din Colegiul German Goethe, a acționat fără un mandat din partea membrilor sãi în toate acțiunile judiciare/administrative invocate în articolul menţionat de edupedu.ro („Tribunalul București a decis eliberarea din funcție a directoarei Colegiului German Goethe din București, pentru că nu știe suficient limba germană. Decizie în primă instanță”).

Mandatul Asociației de a purta procese NU A FOST ACORDAT niciodată, neexistând o hotărâre a Adunării Generale în acest sens, conform art. 9.2 lit. a) din Statut, care să fie pusă în executare de Consiliul Director, conform art. 9.6 alin. 1 din Statut, iar Consiliul Director şi nici președintele Asociației nu aveau atribuții în a decide singure angajarea Asociației în procese civile/penale, după cum rezultă din disp. art. 9.9, respectiv 9.10 din Statut.

Asociația pãrinţilor din Colegiul German Goethe are un număr total de 52 de membri, din care o parte şi-au pierdut calitatea de membri fiind părinții ai unor elevi care au absolvit instituţia de învãţãmânt. Din acest motiv,  pãrinţii ai cãror copii sunt încã elevi ai Colegiului au realizat o adunare general în cadrul cãreia au ales o nouã conducere legitimă, conform prevederilor statutare.

La acest moment, singurul organ reprezentativ al părinților din Colegiului German Goethe ales oficial şi legitim (conform Legii 1/20111 si ROFUIP) este Consiliul Reprezentativ al Părinților. Acesta însumează toți președinții fiecărei clase, respectiv 65 de persoane care reprezintã toti cei aproximativ 3.000 de părinții ai elevilor din fiecare clasã.  În cadrul acestui Consiliu Reprezentativ al Părinților hotărârile se iau prin consultarea tuturor celor 65 de membri de drept, iar doi dintre cei trei membri din conducerea Consiliului Reprezentativ al Părinților sunt și membrii în Consiliul de Administrație al instituţiei de învãţãmânt.

În acest context, publicarea știrii sub formula insistentă “părinții” este total greșită și neadevărată, aducând prejudicii nejustificate de imagine Colegiului German Goethe, elevilor, cadrelor didactice, dar si părinților.

Opinia publică trebuie să aibă cunostiintă despre faptul că demersul fostei conduceri a Asociației nu reprezintă opinia majoritară a părinților ai cãror copii învaţã la Colegiul German Goethe.

Acțiunea la care se face referire în articolul publicat de edupedu.ro nu a avut ca obiect stabilirea cunoștințelor de limbă germane a directorului unitãţii de învãţãmânt, astfel că este nejustificată și tendențioasă concluzia că directorul Colegiul nu cunoaște limba germană. Prin acțiunea inițială, s-a reclamat faptul că la dosarul de concurs ar nu ar exista “documentul justificativ” cerut de metodologia de concurs, fapt pentru care în cauză a fost efectuată și o expertiză judiciară. Reclamanții au avut propriu expert-parte, fiind prezenți și personal când documentul a fost accesat. Raportul de expertiză a detalit că documentul justificativ menţionat ca fiind lipsã de cãtre reclamanţi există și este accesibil, iar emitentul documentului jusitificativ, Universitatea Bucureşţti a confirmat și justificat toate datele solicitate de instanța de judecată.

Nu cunoaștem la acest moment motivația instanței, astfel că în contextul raportului de expertiză din cauză, apreciem că înainte de a emite concluzii față de statusul consursului, se impune mai întâi consultarea motivației instanței.

Precizãm cã sentința la care portalul edupedu.ro face referire nu este definitivă, toate părțile urmând să exercite recurs în termenul legal.

Cu deosebită stimă,

Paul Gurău – Președinte Consiliul Reprezentativ al Pãrinţilor din Colegiul German Goethe”.

824 Vizualizări

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here