Societatea de asigurare-reasigurare cu cel mai mare număr de petiţii şi informări de neconformitate este Euroins România Asigurare Reasigurare, cu 4.834 de petiţii şi informări de neconformitate (56,58% din total), a anunţat joi autoritatea.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a înregistrat, în trimestrul al II-lea al anului, 10.033 de petiţii şi informări de neconformitate, în scădere cu 15,13% faţă de trimestrul I, fiind analizate şi soluţionate 8.544 petiţii pe piaţa asigurărilor – reasigurărilor, conform News.ro.

„Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a înregistrat, în trimestrul II al anului 2020, un număr de 10.033 petiţii şi informări de neconformitate, în scădere cu 15,13% faţă de numărul total înregistrat în trimestrul I al anului 2020. Pentru o evidenţiere corectă şi pentru o comparaţie cu perioada anterioară (trimestrul I al anului 2020 şi anii precedenţi), în trimestrul al II-lea al anului 2020 a fost calculat, cumulat, numărul petiţiilor şi al informărilor de neconformitate înregistrate în această perioadă”, precizează ASF.

Dintre cele de 10.033 petiţii şi informări de neconformitate, 97,82% reprezintă petiţii şi informări de neconformitate aferente pieţei asigurărilor – reasigurărilor, 1,57% sunt petiţii aferente pieţei pensiilor private, 0,32% sunt petiţii aferente pieţei instrumentelor şi investiţiilor financiare, iar 0,29% reprezintă solicitări diverse, care excedează competenţa Autorităţii de Supraveghere Financiară.

În trimestrul II al anului 2020, pentru piaţa asigurărilor – reasigurărilor au fost primite 9.814 petiţii şi informări de neconformitate, în scădere cu 14,09% faţă de numărul petiţiilor înregistrat în trimestrul I al anului 2020.

Au fost înregistrate în mod unic pe petent, analizate şi soluţionate 8.544 petiţii şi informări de neconformitate, în scădere cu 10,64% faţă de numărul petiţiilor înregistrate în trimestrul I al anului 2020. Celelalte petiţii şi informări de neconformitate (1.270) au fost conexate sau clasate.

Din analiza datelor raportate de către societăţile de asigurare la ASF, s-a constatat că cele 8.544 petiţii şi informări de neconformitate analizate şi soluţionate în mod unic, în trimestrul II al anului 2020, reprezintă 3,17% din numărul total al dosarelor de daune avizate de către asigurători în trimestrul II al acestui an şi 0,05% din numărul contractelor de asigurare în vigoare la data de 30 iunie 2020.

Aspectul cel mai des reclamat în trimestrul II al anului 2020 a fost nerespectarea prevederilor legislaţiei în domeniu şi a normelor ASF/condiţiilor contractuale, aspect regăsit în 8.147 cazuri (95,34%).

„Structura petiţiilor în funcţie de clasa de asigurare: cea mai mare pondere o deţin petiţiile şi informările de neconformitate înregistrate pe clasa asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto RCA şi Carte Verde, cu 8.123 petiţii şi informări de neconformitate (95,07%), în scădere cu 11,91% faţă de numărul petiţiilor înregistrate pe această clasă în trimestrul I al anului 2020”, arată datele ASF.

Modalitatea de finalizare a petiţiilor: au fost soluţionate favorabil 4.895 petiţii şi informări de neconformitate analizate în mod unic pe petent (57,29%). Dintre acestea, 79,63% au fost finalizate prin plată, solicitările având legitimitate şi cadru legal de soluţionare.

Au fost constatate ca neîntemeiat formulate sau soluţionate nefavorabil 3.649 petiţii şi informări de neconformitate analizate în mod unic (42,71%), reprezentând speţe asupra cărora Autoritatea de Supraveghere Financiară nu are capacitatea de intervenţie în aplicarea legislaţiei actuale şi/sau pentru care ASF nu poate solicita asigurătorilor plata pretenţiilor de despăgubire formulate.

„În urma analizei petiţiilor înregistrate la ASF, în trimestrul II al anului 2020, din punct de vedere al societăţilor cu cel mai mare număr de petiţii, au fost constatate următoarele: societatea de asigurare cu cel mai mare număr de petiţii şi informări de neconformitate este Euroins România Asigurare Reasigurare, cu 4.834 petiţii şi informări de neconformitate (56,58% din numărul total), în scădere cu 24,29% faţă de trimestrul I al anului 2020; societatea City Insurance a înregistrat 2.980 petiţii şi informări de neconformitate (34,88% din numărul total), în creştere cu 38,67% faţă de trimestrul I al anului 2020; cu excepţia societăţii de asigurare City Insurance, care a înregistrat o creştere a numărului petiţiilor şi informărilor de neconformitate, celelalte societăţi de asigurare analizate au înregistrat scăderi”, menţionează ASF.

În trimestrul al II doilea al anului 2020, pentru piaţa pensiilor private s-au înregistrat în total 158 petiţii, în scădere cu 49,84% faţă de numărul petiţiilor înregistrate în trimestrul I al anului 2020. Au fost analizate în mod unic pe petent 149 petiţii, celelalte petiţii (9) fiind conexate sau clasate, conform prevederilor Ordonanţei nr. 27/2002 şi procedurilor interne ale ASF.

Din totalul petiţiilor unice soluţionate, 83,89% au vizat fondurile de pensii administrate privat (Pilonul II), în timp ce petiţiile transmise de către participanţii care au aderat la un fond de pensii facultative (Pilonul III) reprezintă 1,34% din total. Diferenţa, de 14,77%, reprezintă petiţii pentru care nu a fost selectat niciun tip de fond de pensii.

Au fost soluţionate în favoarea petenţilor 89,93% dintre petiţii – la acestea s-au putut determina soluţii favorabile, întemeiate legal – iar 10,07% dintre petiţii au fost soluţionate nefavorabil sau constatate ca fiind neîntemeiate.

În trimestrul II al anului 2020, pentru piaţa instrumentelor şi investiţiilor financiare, au fost primite în total 32 petiţii, în scădere cu 30,43% faţă de numărul petiţiilor înregistrate în trimestrul I al anului 2020. Au fost analizate şi soluţionate în mod unic pe petent 22 petiţii, celelalte 10 petiţii au fost conexate sau clasate, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 27/2002 şi procedurile interne ale ASF.

Din analiza petiţiilor rezultă că repartiţia petiţiilor unice pe tipuri de entităţi reclamate arată că 36,36% au fost petiţii transmise pentru emitenţi.

Au fost finalizate în favoarea petenţilor 77,27% dintre petiţii – la acestea s-au putut determina soluţii favorabile, întemeiate legal – iar 22,73% au fost soluţionate nefavorabil sau constatate ca fiind neîntemeiate.

Autoritatea de Supraveghere Financiară a fost înfiinţată în anul 2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. ASF contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here