Comisia juridică a Camerei Deputaţilor a adoptat raport favorabil la proiectul privind desfiinţarea SIIJ. Un amendament al lui Iulian Stancu, deputat al minorităţilor, care prevede că magistraţii pot fi trimişi în judecată doar cu încuviinţarea CSM a fost admis de Comisia juridică a Camerei. Toate amendamentele PSD au fost respinse.

Raportul favorabil cu amendamente admise şi amendamente respinse a fost adoptat cu 17 voturi „pentru” şi 11 „împotrivă”.

Urmează ca raportul să fie votat într-un plen al Camerei Deputaţilor, care este prim for sesizat pe iniţiativa legislativă, Senatul fiind decizional.

Anterior votului, deputatul PSD Nicuşor Halici a anunţat, la dezbaterea de joi în Comisia juridică a Camerei a proiectului de lege privind desfiinţarea Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor în Justiţie că va solicita, la finalul discuţiilor, amânarea şedinţei şi reinivitarea reprezentanţilor CSM şi ÎCCJ la o reuniune ulterioară pentru a putea auzi opinia experţilor pe acest subiect.

Şi deputatul UDMR Hajdu Gábor a solicitat amânarea, însă, după o scurtă pauză a lucrărilor Comisiei, a anunţat că îşi retrage cererea. Laura Vicol Ciorbă a cerut amânarea votului. Solicitarea social-democraţilor a fost respinsă.

„Art.95 – (1) Judecătorii şi procurorii pot fi percheziţionaţi, reţinuţi, arestaţi preventiv sau arestaţi la domiciliu numai cu încuviinţarea Secţiei pentru judecători sau, după caz, a Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) Judecătorii şi procurorii pot fi trimişi în judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei, de corupţie şi de serviciu ori a unei infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie numai cu încuviinţarea Secţiei pentru judecători sau, după caz, a Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

(3) În caz de infracţiune flagrantă, judecătorii şi procurorii pot fi reţinuţi şi supuşi percheziţiei potrivit legii, Secţia pentru judecători sau, după caz, Secţia pentru procurori fiind informată de îndată de organul care a dispus reţinerea sau percheziţia”, prevede amendamentul deputatului minorităţilor Ionel Stancu admis de Comisie.

Un alt amendament adoptat de Comisie prevede că:

„După articolul 5, se introduce un articol nou, articolul 6, cu următorul cuprins:

Art.6 – La articolul 42 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 628 din 1 septembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (4) se introduc patru noi alineate, alin. (5)-(8), cu următorul cuprins:

„(5) Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii încuviinţează trimiterea în judecată a judecătorilor pentru săvârşirea unei infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei, de corupţie şi de serviciu ori a unei infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie.

(6) Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii încuviinţează trimiterea în judecată a procurorilor pentru săvârşirea unei infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei, de corupţie şi de serviciu ori a unei infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie.

(7) Dacă cererea de încuviinţare a trimiterii în judecată priveşte un magistrat membru al Consiliului Superior al Magistraturii, acesta nu are drept de vot la soluţionarea respectivei cereri.

(8) Analizând cererea de încuviinţare a trimiterii în judecată, secţia nu se poate pronunţa cu privire la temeinicia acuzaţiei şi nici cu privire la oportunitatea trimiterii în judecată, la legalitatea administrării probelor şi a efectuării celorlalte acte de urmărire penală. Secţia corespunzătoare se pronunţă prin hotărâre, în termen de 15 zile de la primirea acesteia. Secţia poate respinge cererea, prin hotărâre motivată”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here