Deşi Compania CFR Marfă are capacitatea de a furniza clienţilor servicii complexe privind transportul feroviar de marfă, performanţa societăţii între anii 2014-2020 nu s-a ridicat la nivelul aşteptat, fiind afectată de insuficienta implicare a Ministerului Transporturilor şi de eficacitatea scăzută a CFR SA, în calitate de administrator al infrastructurii, se menţionează în auditul realizat de Curtea de Conturi şi publicat miercuri.

Ca şi concluzie generală a auditului, Curtea de Conturi a notat că „CFR Marfă are capacitatea de a furniza clienţilor servicii complexe privind transportul feroviar de marfă, pentru toate tipurile de marfă şi toate tipurile de trafic, local şi internaţional. Societatea deţine peste 50% din parcul de locomotive şi peste 90% din parcul de vagoane existente la nivel naţional. Astfel, CFR Marfă furnizează servicii de transport feroviar de marfă intern şi internaţional, exploatează terminale multimodale şi asigură servicii auxiliare, precum servicii de depozitare, servicii de aprovizionare cu combustibil şi logistică. Cu toate acestea, performanţa societăţii nu s-a ridicat la nivelul aşteptat, având în vedere pierderile acumulate în perioada auditată, ca urmare a exploatării ineficiente a patrimoniului”.

Auditul realizat de Curtea de Conturi a vizat activitatea CFR Marfă timp de 6 ani şi 6 luni, în perioada ianuarie 2014 – iunie 2020, conform Agerpres.

Curtea de Conturi subliniază lipsa de implicare a autorităţii tutelare şi eficienţa scăzută a Companiei Naţionale CFR SA, în calitate de administrator al infrastructurii feroviare.

„Performanţa CFR Marfă a fost afectată de insuficienta implicare a conducerii autorităţii publice tutelare (Ministerul Transporturilor) pentru implementarea obiectivelor strategice stabilite în domeniul transportului feroviar, precum şi de eficacitatea scăzută a managementului administratorului infrastructurii (CN CFR). Având în vedere disfuncţionalităţile, vulnerabilităţile şi punctele slabe identificate, concluzia generală a auditului a fost următoarea: CFR Marfă şi-a asumat şi îndeplinit parţial obiectivele, atribuţiile şi responsabilităţile stabilite legal referitoare la activitatea de transport feroviar de marfă. Performanţa CFR Marfă a fost influenţată nefavorabil şi de acţiunea/inacţiunea autorităţii publice tutelare, precum şi a administratorului infrastructurii”, se precizează în raportul de audit publicat de Curtea de Conturi.

Acţiunea de audit a avut loc în intervalul 2 septembrie 2019 – 18 decembrie 2020, la CFR Marfă, la Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA, precum şi la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, conform comunicatului remis miercuri de Curtea de Conturi.

Auditul a fost extins şi asupra exerciţiilor financiare anterioare perioadei vizate (ianuarie 2014 – iunie 2020) atunci când au fost constatate situaţii repetate de nerespectare a principiilor economicităţii, eficienţei şi eficacităţii în administrarea patrimoniului.

Auditorii au constatat că, spre deosebire de principalii competitori care operează pe piaţa transportului feroviar de marfă din România, care au realizat preponderent profit din activitatea desfăşurată în perioada 2014 – 2019, CFR Marfă a înregistrat rezultate negative în fiecare din cei şase ani analizaţi, notează Curtea de Conturi.

Plenul Curţii de Conturi a aprobat sinteza Raportului de audit al performanţei privind activitatea specifică desfăşurată de către Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” SA, document ce reflectă modul în care această entitate şi-a asumat şi îndeplinit obiectivele, atribuţiile şi responsabilităţile stabilite legal, referitoare la activitatea de transport feroviar de marfă, se menţionează în comunicatul Curţii de Conturi.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here