Biserica Ortodoxă Română (BOR) aniversează, joi, într-un cadru restrâns, 14 ani de la întronizarea ca Patriarh a Preafericitului Daniel.

„Cu acest prilej, de la ora 8,30, se va săvârşi Sfânta Liturghie în Paraclisul „Sfântul Grigorie Luminătorul” al Reşedinţei Patriarhale, iar la ora 12,00, în Altarul de vară al Catedralei Patriarhale „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, slujba de Te Deum, ca mulţumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate în viaţa Bisericii Ortodoxe Române şi a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel în cei 14 ani de slujire patriarhală”, informează Biroul de presă al Patriarhiei Române.

Evenimentul se va desfăşura „într-un cadru restrâns” din cauza condiţiilor restrictive impuse de pandemie.

„Din cauza actualelor condiţii restrictive create de pandemie, a numărului crescând de infectări ce au inclus Capitala României în „scenariul roşu”, aniversarea întronizării Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române se va desfăşura în acest an într-un cadru restrâns, doar cu participarea Preasfinţiţilor Episcopi Vicari din Bucureşti, a membrilor Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc şi a membrilor Permanenţei Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor”, precizează Patriarhia.

Ceremonia de întronizare a Preafericitului Părinte Daniel ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe a avut loc la 30 septembrie 2007.

Cu acest prilej, după Sfânta Liturghie oficiată de mitropoliţii Bisericii Ortodoxe Române, în Catedrala Patriarhală au avut loc: Te Deum-ul de întronizare; citirea Gramatei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române; înmânarea însemnelor patriarhale; aşezarea în tronul patriarhal.

Cuvântul în numele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a fost rostit de către mitropolitul Laurenţiu al Ardealului, acesta a fost urmat de cuvântul Patriarhului Bisericii Ortodoxe, Daniel. În Gramata Sinodală, semnată de către toţi membrii Sfântului Sinod, au fost reliefate calităţile noului patriarh, „care s-a arătat vrednic de chemarea la această înaltă demnitate, prin statornicia în mărturisirea dreptei credinţe, a sfintei Biserici Ortodoxe de răsărit, prin pilduitoarea şi întreita slujire învăţătorească, sfiinţitoare şi conducătoare ca arhiereu al lui Hristos, prin neobositul zel misionar, prin larga lucrare pastorală şi social-caritativă în slujba păstoriţilor, prin promovarea, întărirea şi înnoirea lucrării administrative bisericeşti în Arhiepiscopia Iaşilor”.

Înalţi demnitari români şi reprezentanţi ai cultelor din străinătate au fost prezenţi atunci la Catedrala Patriarhală pentru a participa la ceremonia de întronizare a noului Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here