Astăzi intră în vigoare pachetul de măsuri care vizează mobilitatea social, în care sunt incluşi tinerii cu vârste între 16 şi 24 de ani, persoanele peste 45 de ani care au rămas fără locuri de muncă, multe în zonele rurale, şomerii, persoanele cu dizabilităţi şi familiile monoparentale.

Şomerii care se încadrează în muncă într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 kilometri faţă de cea în care locuiesc şi îşi schimbă domiciliul sau reşedinţa în acea localitate pot beneficia de o primă de instalare, neimpozabilă, destinată stimulării încadrării în muncă, asigurării cheltuielilor pentru locuire şi pentru reîntregirea familiei. Prima de instalare este de 12.500 de lei, neimpozaibili, şi se acordă în două tranşe, 50% la data instalării şi restul după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.

În situaţia în care şomerul care s-a angajat se mută împreună cu familia, va beneficia în plus de o subvenţie de 3.000 de lei şi va avea o primă de instalare de 15.500 de lei.

Primă de activare de 500 de lei pentru şomerii de lungă durată care semnează un contract de muncă şi rămân angajaţi cel puţin trei luni

Şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj, în situaţia în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de trei luni, beneficiază de o primă de activare în valoare de 500 de lei, neimpozabilă.

Prima de activare nu va fi acordată persoanelor care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimele 12 luni.

Şomerii care se încadrează în muncă într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 15 kilometri de localitatea de domiciliul sau reşedinţa pot beneficia de o primă de încadrare.Cuantumul primei se calculează la 0,5 lei pe kilometru, dar nu mai mult de 55 de lei pe zi, proporţional cu numărul de zile în care persoanele în cauză desfăşoară efectiv activitatea la firma care l-a angajat.

Prima de încadrare este neimpozaibilă şi se acordă pe o perioadă de 12 luni.

Firmele care angajează persoane din grupurile vulnerabile, pe durată nedeterminată, primesc subvenţii de câte 900 de lei pe lună timp de 12 luni sau de 18 luni în cazul persoanelor cu handicap.

Stimulentul nu se acordă în perioadele în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate, dar se acordă în perioada concediului de odihnă.

Angajatorii care încadrează în muncă şomeri care au peste 45 de ani, părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, şomeri de lungă durată sau tineri care nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învăţământ şi nu participă la activităţi de formare profesională primesc cei 900 de lei cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni.

Stimulentul de 900 de lei se acordă şi firmelor ce angajează şomeri care, în termen de cinci ani de la data încadrării în muncă, îndeplinesc toate condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă.

Persoanele care beneficiază de primele de mobilitate au dreptul la menţinerea acestora şi în cazul în care, în perioada de 12 luni de la angajare, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la angajatorul la care s-au încadrat în muncă şi se încadrează în termen de 30 de zile la un alt angajator, în aceleaşi condiţii.

Legea privind modificarea valorii tichetelor de masa de la 9,57 lei la 15 lei a intrat în vigoare în 1 decembrie.

Angajatorii sunt cei care decid dacă majorează valoarea tichetelor de masă până la maximum 15 lei pe zi, noile prevederi nefiind obligatorii pentru firme, ci opţionale.

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 + 3 =