Un proiect CNAS prevede că, în perioada stării de urgenţă, se suspendă obligativitatea utilizării cardului naţional de sănătate, precum şi obligativitatea transmiterii în platforma informatică a asigurărilor de sănătate (PIAS) a serviciilor medicale şi a serviciilor de îngrijiri la domiciliu înregistrate off-line, precum şi a dispozitivelor medicale eliberate off-line, în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării, respectiv eliberării acestora.

Formele farmaceutice cu administrare orală, precum şi formele farmaceutice cu administrare subcutanată/intramusculară ale medicamentelor prescrise de medicul de specialitate, utilizate în cadrul programelor naţionale de sănătate publică şi curative – cu excepţia Programului naţional de sănătate mintală – care se eliberează exclusiv prin farmaciile cu circuit închis ale unităţilor sanitare cu paturi, pot fi eliberate şi unei persoane care ridică medicamentele în numele bolnavului, urmare a evaluării bolnavului de medicul de specialitate din spital prin orice mijloace de comunicare. De asemenea, materialele sanitare consumabile utilizate în cadrul Programului naţional de diabet zaharat şi Programului naţional de tratament pentru boli rare – epidermoliză buloasă, care se eliberează exclusiv prin farmaciile cu circuit închis ale unităţilor sanitare pot fi eliberate şi unei persoane care ridică materialele sanitare consumabile în numele bolnavului, sau pot fi transmise la domiciliul bolnavului în situaţia în care unitatea sanitară are această posibilitate”, precizeaza un comunicat al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

De asemenea, se va prelungi cu 90 de zile termenul de valabilitate a biletelor de trimitere pentru specialităţi clinice şi a biletelor de trimitere pentru specialităţi paraclinice, a prescripţiei medicale pentru dispozitive medicale, a deciziei de aprobare pentru efectuarea investigaţiei PET-CT.

Proiectul prevede şi prelungirea termenelor de aplicare a actelor normative referitoare la pachetele de servicii şi a contractului-cadru, precum şi a programelor naţionale de sănătate până la data de 14 aprilie 2020.

Totodată, sunt cuprinse în proiect o serie de reglementări referitoare la modul de finanţare a furnizorilor de servicii medicale pe perioada instituirii stării de urgenţă.

103 Vizualizări

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

7 + 7 =