Social

Concursuri de admitere în instituțiile de învățământ ale MAI

Inspectoratul de Poliție al Județului Sibiu recrutează candidați pentru concursurile de admitere în instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne și cele ale Ministerului Apărării Naționale, locuri pentru M.A.I., sesiunea 2015, după cum urmează:Citeşte mai mult

Academia de Poliție ‘Alexandru Ioan Cuza’ București — Facultatea de Poliție:

 

— Specializarea ‘drept’ — Poliție — 100 de locuri;

— Specializarea ‘ordine și siguranță publică’ — Poliție — 250 locuri din care: 5 pentru minoritățile de romi, 3 pentru minoritățile de maghiari și 2 pentru alte minorități;

— Specializarea ‘ordine și siguranță publică’ — Poliție de Frontieră: 60 locuri din care: 2 pentru minoritățile de romi, 2 pentru minoritățile de maghiari și 1 pentru alte minorități.

Școala de Agenți de Poliție ‘Vasile Lascăr’ Câmpina:

— 505 locuri din care 5 pentru minoritățile de romi, 3 pentru alte minorități.
— 125 locuri din care 3 pentru minoritățile de romi, 2 pentru alte minorități.

Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră ‘Avram Iancu’ Oradea

— 80 locuri din care 3 pentru minoritățile de romi și 2 pentru alte minorități.

Academia Tehnică Militară București: 72 locuri.

Academia Forțelor Terestre ‘Nicolae Bălcescu’ Sibiu: 45 locuri.

Institutul Medico-Militar București — Specialitatea Medicină Generală: 15 locuri.

Academia Națională de Informații ‘Mihai Viteazul’ București: 25 locuri.

Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre ‘Basarab I’ Pitești: 38 locuri.

Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale ‘Amiral Ion Murgescu’ Constanța: 3 locuri.

Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă ‘Pavel Zăgănescu’ Boldești: 25 locuri.

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu — Serviciul Resurse Umane din municipiul Sibiu, str. Revoluției nr. 4 — 6, iar termenele limită de înscriere sunt:

— 29.05.2015 pentru instituțiile de învățământ superior și pentru școlile militare postliceale

— 07.08.2015 pentru școlile postliceale ale Poliției Române

Principalele condiții de îndeplinit:

A) să aibă cetățenia română și domiciliul în județul Sibiu;

B) să fie apte din punct de vedere medical, fizic și psihic;

C) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs;

D) să fie absolvenți de liceu, cu diplomă de bacalaureat;

E) să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate;

F) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

G) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniți în anul participării la concursul de admitere, numai pentru candidații pe locurile destinate formării inițiale a personalului militar (pentru instituțiile de învățământ ale M.Ap.N. și pentru Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă ‘Pavel Zăgănescu’ Boldești);

H) să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 8,00,

I) să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învățământ;

J) să aibă înălțimea de minimum 1,65 m bărbații și 1,60 m femeile;

Pe website-urile instituțiilor de învățământ, pe cel al Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu și pe cel al Poliției Române pot fi găsite informații suplimentare referitoare la admitere (tematica de concurs, perioada concursurilor și alte elemente de interes pentru candidați).

Candidații declarați admiși beneficiază de învățământ gratuit, cazare și masă gratuite, echipament gratuit, baze sportive moderne, iar absolvenților li se va asigura loc de muncă în cadrul Poliției Române. Locurile sunt comune pentru bărbați și femei, cu excepția Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă Boldești unde sunt recrutați exclusiv bărbați.

Durata școlarizării pentru Academia de Poliție este de 3, respectiv 4 ani, iar pentru școlile de agenți de poliție de 2 ani.

Probele de concurs: eliminatorii (examinare medicală, evaluare psihologică și evaluarea aptitudinii fizice).

Cei admiși vor susține proba de verificare a cunoștințelor ce constă într-un test grilă la limba română, la limbă străină (engleza sau franceza) pentru școlile de agenți.

Cei înscriși pentru Facultatea de Poliție din cadrul Academiei de Poliție vor susține un test grilă din limba română, limbă străină (engleză/ franceză/ germană/ rusă/ spaniolă) și istorie.

sursa: amosnews.ro