La 13 decembrie 2016, Consiliul a aprobat prioritățile legislative ale UE pentru 2017, conform celor convenite în prealabil cu Parlamentul European și Comisia. Acest lucru va ajuta cele trei instituții ale UE să își unească eforturile și să realizeze progrese semnificative în domeniile în care este cea mai mare nevoie de progrese. Mai târziu în cursul aceleiași zile, prim-ministrul slovac, Robert Fico, președintele Parlamentului, Martin Schulz, și președintele Comisiei, Jean-Claude Juncker, au semnat o declarație comună care va prezenta prioritățile UE, se arată pe pagina oficială a Consiliului Europei.

„Este prima dată când UE stabilește un set de priorități legislative comune pentru anul următor. Acest lucru va permite instituțiilor UE să coopereze mai strâns pentru a face față provocărilor importante care ne așteaptă în viitor.”, explică Miroslav Lajčák, ministrul slovac al afacerilor externe și europene și președinte al Consiliului.

În 2017, UE va acorda prioritate inițiativelor legislative din următoarele domenii de politică:

Impulsionarea creării de locuri de muncă, a creșterii economice și a investițiilor, prin consolidarea Fondului european pentru investiții strategice, modernizarea instrumentelor de apărare comercială, îmbunătățirea gestionării deșeurilor în cadrul unei economii circulare și realizarea de progrese în ceea ce privește uniunea bancară și uniunea piețelor de capital.

Abordarea dimensiunii sociale a UE, în special prin consolidarea Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, îmbunătățirea coordonării sistemelor de securitate socială, facilitarea intrării pe piață a produselor și serviciilor care răspund cerințelor de accesibilitate și înființarea unui Corp european de solidaritate

UE încurajează achiziționarea și deținerea de arme de foc

O altă prioritate este o mai bună protecție a securității cetățenilor UE, în special printr-o mai bună protecție a frontierelor externe (prin intermediul sistemului de intrare/ieșire, al „frontierelor inteligente” și al sistemului UE de informații și de autorizare privind călătoriile), prin întărirea normelor privind achiziționarea și deținerea de arme de foc, combaterea terorismului și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, precum și prin schimbul de informații privind resortisanții țărilor terțe.

Apoi, reformarea politicii UE în domeniul migrației într-un spirit de responsabilitate și solidaritate, în special prin intermediul reformei normelor europene în materie de azil și prin consolidarea investițiilor în țările terțe pentru a aborda cauzele profunde ale migrației

Realizarea pieței unice digitale, în special prin reformarea normelor UE în domeniul telecomunicațiilor și al drepturilor de autor, permiterea utilizării benzii de 700 MHz pentru serviciile mobile, prevenirea blocării geografice nejustificate, revizuirea Directivei serviciilor mass-media audiovizuale, precum și modernizarea normelor comune de protecție a datelor

Realizarea uniunii energetice și a unei politici orientate spre viitor privind schimbările climatice, în special prin punerea în aplicare a cadrului privind clima și energia pentru 2030, prin intermediul acțiunilor întreprinse ca urmare a Acordului de la Paris și al pachetului privind energia curată pentru toți europenii

Consiliul, Parlamentul și Comisia au convenit, totodată, că sunt necesare progrese și în ceea ce privește urmărirea angajamentului lor față de valorile europene comune și în ceea ce privește combaterea fraudei fiscale, menținerea principiului liberei circulații și consolidarea contribuției Europei la asigurarea stabilității, securității și păcii.

Acest acord între Consiliu, Parlament și Comisie cu privire la principalele priorități legislative reprezintă o premieră în istoria UE. Mecanismul a fost introdus prin intermediul acordului privind o mai bună legiferare semnat în aprilie 2016.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here