Guvernul va adopta astăzi restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule.

Iată ce prevede legea

Ordonanță de urgență pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule Având în vedere necesitatea clarificării cadrului legal pentru instituirea unei proceduri de restituire a taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, a taxei pe poluare pentru autovehicule, a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum şi a timbrului de mediu pentru autovehicule prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2017, Ținând cont de intervenirea unor situații care nu au fost reglementate în cuprinsul actului normativ, precum cea în care contribuabilul nu anexează documentul doveditor al plăţii și situaţia în care autovehiculul pentru care s-a achitat taxa nu a fost înmatriculat, și care pot conduce la blocarea aplicării acestuia pentru aceste cazuri, Având în vedere jurisprudența constantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene potrivit căreia Statul membru este obligat să ramburseze taxele percepute cu încălcarea dreptului Uniunii, iar efectul direct al hotărârilor Curții de Justiție a Uniunii Europene constituie obligația statului român și a autorităților fiscale la restituirea integrală și imediată a taxelor auto nelegal colectate, pentru a evita o posibilă declanșare a unei acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor de stat membru al Uniunii Europene Luând în considerare că, prin neadoptarea unor măsuri urgente pentru deblocarea situaţiilor, există riscul declanșării unor acțiuni în justiție împotriva instuțiilor statului român, inclusiv în fața Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, Întrucât aceste aspecte vizează interesul public şi constituie situaţii urgente şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă: Articol unic – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 7 august 2017, se completează după cum urmează: 1. După alineatul (4) al articolului 1, se introduc două noi alineate, alin. (41 ) și (42 ), cu 2 următorul cuprins: ”(41 ) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), în situaţia în care contribuabilul nu anexează documentul doveditor al plăţii, organul fiscal central efectuează verificarea existenţei acestuia în baza de date deţinută. (42 ) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), în situaţia în care autovehiculul pentru care s-a achitat taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule nu a fost înmatriculat de către plătitor, contribuabilul nu trebuie sa anexeze copiile cărţii de identitate a vehiculului şi a certificatului de înmatriculare. În acest caz, cererea de restituire este însoţită de documentul de plată, în original, care confirmă plata taxei neutilizate, document care are înscrisă menţiunea „taxă neutilizată” şi care este semnat şi ştampilat de către persoana desemnată din cadrul Serviciului public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculări vehicule.” 2. După alineatul (1) articolul 3, se introduce un nou alineat, alin. (11 ), cu următorul cuprins: ”(11 ) Sumele stabilite prin hotărârile judecătoreşti prevăzute la alin. (1), se restituie de organele competente astfel: a) taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule şi taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, se restituie în termen de 120 de zile de la data depunerii cererii, dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2018; b) timbrul de mediu se restituie de organele emitente ale acestora în termen de 120 de zile de la data depunerii cererii, dar nu mai devreme de 1 septembrie 2018.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here