Preşedintele Klaus Iohannis a trimis vineri Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind aprobarea Programului de susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul de creştere a bubalinelor (bivoli/bivolițe), motivând că unele prevederi sunt neclare şi lipsite de predictibilitate.

Şeful statului menţionează că legea instituie posibilitatea, în anumite condiţii, pentru fermierii care s-au instalat în cei cinci ani anteriori datei de depunere a cererii de finanţare în program, să beneficieze de o majorare a ajutorului acordat, arătând că această prevedere este lipsită de precizie, nefiind clar care este momentul la care această condiţie se raportează.

Legea privind aprobarea Programului de susținere a activității de reproducție în sectorul de creștere a bubalinelor instituie o schemă de ajutor de stat, în valoare de 30 de milioane de euro, asigurată din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, care are ca obiect îmbunătățirea nivelului de performanță și sustenabilitate al fermelor de reproducție a bubalinelor. Astfel, legea menționată reglementează aspecte privind beneficiarii, criteriile de eligibilitate, cheltuielile eligibile, intensitatea ajutorului de stat și valoarea ajutorului, precum și aspecte privind modalitatea de accesare a programului, durata de aplicare și bugetul schemei de ajutor de stat și modalitatea de efectuare a controalelor la fața locului. Unele dintre dispozițiile actului normativ transmis la promulgare sunt însă neclare și lipsite de predictibilitate, putând afecta obligațiile ce-i revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene, astfel încât considerăm că se impune reexaminarea acestei legi de către Parlament.

Art. 7 alin. (2) lit. b) din legea supusă reexaminării instituie posibilitatea, în anumite condiții, pentru fermierii care s-au instalat în cei cinci ani anteriori datei de depunere a cererii de finanțare în Program, să beneficieze de o majorare a ajutorului acordat prin acest program. Cu toate acestea, sintagma „s-au instalat în cei 5 ani anteriori datei de depunere a cererii de finanțare în Programul de susținere a activității de reproducție în sectorul de creștere a bubalinelor” este lipsită de precizie, nefiind clar care este momentul la care această condiție se raportează. Astfel, din actul normativ supus reexaminării nu se poate stabili dacă măsura vizează fermierii care s-au instalat în ultimii cinci ani sau pe cei care trebuiau să își demareze activitatea cu cel puțin cinci ani înainte. În acest context, semnalăm că și expresia „s-au instalat” contribuie la neclaritatea normei, putând da naștere mai multor interpretări.

Art. 21 alin. (1) din legea transmisă la reexaminare prevede că schema de ajutor de stat prevăzută în prezenta lege se notifică Comisiei Europene, dar, potrivit alin. (2) al aceluiași articol, în situația în care decizia Comisiei Europene de acordare a ajutorului de stat conține prevederi noi sau diferite față de schema notificată, prevederile schemei de ajutor de stat se completează și/sau se modifică în mod corespunzător. Întrucât legea instituie o schemă de ajutor de stat, pentru respectarea art. 148 alin. (2) din Constituție, este necesar ca această prevedere să fie compatibilă cu legislația Uniunii Europene în domeniu, mai precis să respecte prevederile art. 107 alin. (3) și art. 108 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Ajutorul de stat în discuție este un ajutor nou. În acest context, semnalăm, că în sensul art.1 lit. c) din Regulamentul UE 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din TFUE, orice proiect de acordare a unui ajutor nou se notifică în timp util Comisiei de către statul membru în cauză, iar ajutorul de stat nu poate fi acordat decât în cazul în care Comisia a adoptat sau se consideră că a adoptat, o decizie de autorizare a acestuia.

Învederăm, totodată, că prevederile art. 108 din TFUE au fost preluate în legislația națională de Ordonanța de urgență nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, care la art. 3 alin. (1) și (2) dispune că orice intenție de instituire a unei măsuri de ajutor de stat nou se notifică Comisiei Europene, iar ajutorul de stat nou, supus obligației de notificare, poate fi adoptat și acordat numai după autorizarea acestuia de către Comisia Europeană sau după ce acesta este considerat a fi fost autorizat în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (6) din Regulamentul (CE) nr. 659/1999.

În concluzie, față de cele arătate mai sus, considerăm că adoptarea măsurilor preconizate ar trebui să se facă după notificarea schemei și autorizarea sa de către Comisia Europeană. În contextul în care se intenționează adoptarea actului normativ de reglementare a schemei de ajutor de stat înainte de autorizarea propriu-zisă a Comisiei Europene, apreciem că legea ar trebui să prevadă dispoziții care să indice, fără echivoc, că aplicarea/implementarea se va face numai după autorizarea de către Comisie, pentru a putea fi considerat că autoritățile naționale își îndeplinesc obligațiile ce le revin în materia ajutorului de stat. În lipsa unor asemenea prevederi, există riscul ca ajutorul de stat acordat să fie considerat ajutor de stat ilegal și, ca atare, supus recuperării și sancțiunilor aferente, ceea ce ar fi de natură să aducă prejudicii autorităților competente și, mai ales, beneficiarilor schemei. Din acest punct de vedere, Parlamentul urmează să analizeze utilitatea completării legii cu dispoziții care să prevadă că aplicarea schemei se va face după primirea, din partea Comisiei Europene, a deciziei de autorizare a Programului de susținere a activității de reproducție în sectorul de creștere a bubalinelor.

Față de argumentele expuse mai sus și având în vedere competența legislativă exclusivă a Parlamentului, vă solicităm reexaminarea Legii privind aprobarea Programului de susținere a activității de reproducție în sectorul de creștere a bubalinelor„, transmite Klaus Iohannis.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here